U sklopu projekta Samovrednovanje osnovnih škola u Šibeniku, 30. studenoga 2012. održan je susret nakon edukacije “Uspješna škola” za članove školskih timova za kvalitetu. Susret je organizirao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem “Korak po korak“, a sudjelovalo je pet osnovnih škola. (Više)