Stručno usavršavanje

STRUČNO USAVRŠAVANJE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA, 26. siječnja 2012.
Program i opis stručnog usavršavanja suradnika mreže “Odabrane teme: Asertivnost i modeli učenja odraslih”
Evaluacija stručnog usavršavanja suradnika mreže “Odabrane teme: Asertivnost i modeli učenja odraslih”

STRUČNO USAVRŠAVANJE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA, 27. siječnja 2012.
Uvodno predavanje o projektu “Samovrednovanje srednjih škola” u šk. god. 2011./2012.
Osiguranje kvalitete u radu srednjih škola
Sažetak predavanja – Osiguranje kvalitete u radu srednjih škola
Evaluacija stručnog usavršavanja – Edukacija i razmjena iskustava suradnika mreže podrške samovrednovanju škola

STRUČNO USAVRŠAVANJE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVRJEDNOVANJU SREDNJIH ŠKOLA
Evaluacija “Odabrane teme: Asertivnost i modeli učenja odraslih”, Zagreb, srpanj 2011.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU, 02. prosinca 2011.
– Program edukacije za školske timove za kvalitetu
– Popis škola čiji su članovi školskih timova za kvalitetu sudjelovali na edukaciji
– Evaluacija edukacije članova školskih timova za kvalitetu

OSNAŽIVANJE SURADNIKA MREŽE U KOMUNIKACIJSKIM KOMPETENCIJAMA – Zagreb, listopad 2010.
Program stručnog usavršavanja
Evaluacija stručnog usavršavanja

UČINKOVITOST ŠKOLE, RAZVOJ ŠKOLSKE STRATEGIJE I OSOBINE TIMSKOG RADA – Zagreb, travanj/svibanj 2010.
Popis škola na edukaciji za članove školskih timova za kvalitetu
Program edukacije
Evaluacija stručnog usavršavanja članova školskih timova za kvalitetu