Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2013./2014.)

Pozivaju se sve ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjakoji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Više