Završen projekt

Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma projekt je Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji je proveden 2016. godine u suradnji s nadležnim agencijama.

Vanjski su vrednovana 24 nova strukovna kurikuluma koji su se eksperimentalno počeli provoditi školske godine 2013./2014. godine.

Vanjsko vrednovanje uključivalo je tri glavne istraživačke aktivnosti u koje su bili uključeni stručnjaci iz Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i preko 50 vanjskih suradnika.

Zahvaljujemo svim školama, ravnateljima, nastavnicima, učenicima i vanjskim suradnicima koji su svojim sudjelovanjem omogućili kvalitetnu realizaciju projekta.

Novi strukovni kurikulumi

U školskoj godini 2013./2014. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje o eksperimentalnoj provedbi 24 nova strukovna kurikuluma izrađena u skladu sa standardom kvalifikacije prema metodologiji Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Unutar ta 24 strukovna kurikuluma tri su kvalifikacije nove, tj. nemaju ekvivalentni program koji im je prethodio: Šumar, Modelar obuće i kožne galanterije te Tehničar za jahte i marine, a ostale su zadržale stari naziv ili se naziv promijenio: Agrotehničar, Prehrambeni tehničar, Ekološki tehničar, Drvodjeljski tehničar dizajner, Modni tehničar, Medijski tehničar, Web dizajner, Strojarski računalni tehničar, Tehničar za vozila i vozna sredstva, Tehničar za elektroniku, Tehničar za računalstvo, Tehničar za mehatroniku, Tehničar geodezije i geoinformatike, Klesarski tehničar, Ekonomist, Prodavač, Komercijalist, Tehničar cestovnoga prometa, Tehničar za poštanske i financijske usluge, Tehničar tjelesne zaštite te Kozmetičar.

Od 24 nova strukovna kurikuluma 23 se eksperimentalno provode, a Tehničar tjelesne zaštite ne provodi se ni u jednoj školi u Republici Hrvatskoj.

Anketiranje učenika i nastavnika

U sklopu projekta Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma anketirani su svi učenici trećih razreda u školskoj godine 2015./2016. koji pohađaju nastavu prema novim strukovnim kurikulumima i programima strukovnih gimnazija te svi nastavnici koji su uključeni u eksperimentalno izvođenje nastave.

Terenski posjeti školama

U svibnju 2015. su djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja posjetili odabrane škole u Republici Hrvatskoj uključene u eksperimentalnu provedbu novih strukovnih kurikuluma. Intervjuirane su manje skupine nastavnika i ravnatelji škola te je pregledana školska dokumentacija.

Sadržajna analiza

U sklopu sadržajne analize kurikularnih dokumenata imenovano je 11 stručnih radnih skupina s 44 člana – općeobrazovni i strukovni nastavnici te stručni suradnici psiholozi i pedagozi. Sadržajna analiza uključivala je tri radna sastanka stručnih radnih skupina koje su imale zadaću analizirati formu i sadržaj te vrednovati sve elemente kurikularnih dokumenata uključujući i odgojno-obrazovne ishode u strukovnome i općeobrazovnome dijelu u skladu sa Standardom kvalifikacije pojedinih kurikuluma. Analizirana su 24 nova strukovna kurikuluma unutar 11 sektora strukovnoga obrazovanja i pet eksperimentalnih programa strukovnih gimnazija koji se provode u Republici Hrvatskoj. Svi sastanci stručnih radnih skupina održali su se u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Na prvome sastanku u travnju 2016. godine članovi stručnih radnih skupina upoznati su s projektom, zadaćama i načelima rada na sadržajnoj analizi i vrednovanju te s uspostavljanjem načina rada u online okruženju. U razdoblju do drugoga sastanka članovi stručnih radnih skupina su iscrpno iščitavali i analizirali dokumente prema dogovorenoj dinamici rada.

Na drugome sastanku u svibnju 2016. godine predložena je struktura izvještaja za pojedine nove strukovne kurikulume i eksperimentalne programe strukovnih gimnazija te su članovi stručnih radnih skupina započeli s izvještavanjem.

Na posljednjemu sastanku u srpnju 2016. godine dana je povratna informacija o dosadašnjemu radu stručnih radnih skupina i ponuđen je ogledni primjer izvještaja članovima stručnih radnih skupina kako bi se usmjerila završna etapa sadržajne analize i vrednovanja.

– Javni poziv za članove stručnih radnih skupina koje će sadržajno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa

Projekt u brojevima

 • ukupno 30 kurikularnih dokumenata
 • 24 nova strukovna kurikuluma
  • 23 u provedbi u 49 škola
  • pohađa ih 5036 učenika kroz tri generacije u 233 razredna odjela
  • anketiran je 1631 učenik
  • izvodi ih 910 općeobrazovnih i 708 strukovnih nastavnika
  • anketirano je 1320 nastavnika
  • sadržajno su analizirana 24 dokumenta