Aktivan projekt

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodi projekt Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te naručiteljem Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

NOVI STRUKOVNI KURIKULUMI

U školskoj godini 2013./2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje o eksperimentalnoj provedbi 24 nova strukovna kurikuluma izrađena u skladu sa Standardom kvalifikacije prema metodologiji Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Unutar ta 24 strukovna kurikuluma tri su kvalifikacije nove, tj. nemaju ekvivalentni program koji im je prethodio: Šumar, Modelar obuće i kožne galanterije te Tehničar za jahte i marine, a ostale su zadržale stari naziv ili se naziv promijenio: Agrotehničar, Prehrambeni tehničar, Ekološki tehničar, Drvodjeljski tehničar dizajner, Modni tehničar, Medijski tehničar, Web dizajner, Strojarski računalni tehničar, Tehničar za vozila i vozna sredstva, Tehničar za elektroniku, Tehničar za računalstvo, Tehničar za mehatroniku, Tehničar geodezije i geoinformatike, Klesarski tehničar, Ekonomist, Prodavač, Komercijalist, Tehničar cestovnoga prometa, Tehničar za poštanske i financijske usluge, Tehničar tjelesne zaštite te Kozmetičar.

Od 24 nova strukovna kurikuluma 23 se eksperimentalno provode, a Tehničar tjelesne zaštite ne provodi se ni u jednoj školi u Republici Hrvatskoj.

EKSPERIMENTALNI PROGRAMI STRUKOVNIH GIMNAZIJA

Eksperimentalni programi strukovnih gimnazija su različiti prilagođeni gimnazijski programi koji sadržavaju strukovne predmete, provode se u strukovnim školama i cilj im je nastavak školovanja unutar obrazovnoga sektora na visokim učilištima. Neki programi strukovnih gimnazija imaju i predviđenu kvalifikaciju nakon završetka.

Ukupno postoji šest programa strukovnih gimnazija: agrogimnazija, gimnazija održivoga razvoja, ekonomska gimnazija, turistička gimnazija, tehnička gimnazija i zdravstvena gimnazija. Njih pet izuzev agrogimnazije se eksperimentalno provodi.

Eksperimentalni programi strukovnih gimnazija su heterogeni, a često i lokalizirani. Nastoje pružiti gimnazijsko obrazovanje s dodatnim temeljima u strukovnim predmetima, tj. spojiti gimnazijske i strukovne programe.

ANKETIRANJE UČENIKA I NASTAVNIKA

U sklopu projekta Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa anketirani su svi učenici trećih razreda koji pohađaju nastavu prema novim strukovnim kurikulumima i programima strukovnih gimnazija te svi nastavnici koji su uključeni u eksperimentalno izvođenje nastave.

TERENSKI POSJETI ŠKOLAMA

U svibnju su djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja posjetili odabrane škole u Republici Hrvatskoj uključene u eksperimentalnu provedbu novih strukovnih kurikuluma i programa strukovnih gimnazija. Intervjuirane su manje skupine nastavnika i ravnatelji škola te je pregledana školska dokumentacija.

PROJEKT U BROJEVIMA

 • ukupno 30 kurikularnih dokumenata
 • 24 nova strukovna kurikuluma
  • 23 u provedbi u 49 škola
  • pohađa ih 5036 učenika kroz tri generacije u 233 razredna odjela
  • anketiran je 1631 učenik
  • izvodi ih 910 općeobrazovnih i 708 strukovnih nastavnika
  • anketirano je 1320 nastavnika
  • sadržajno su analizirana 24 dokumenta
 • šest eksperimentalnih programa strukovnih gimnazija
  • pet u provedbi u 17 škola
  • pohađa ih 1173 učenika kroz četiri generacije (uključujući ovogodišnje maturante) u 49 razrednih odjela
  • anketirano je 422 učenika
  • izvodi ih 363 općeobrazovnih i 113 strukovnih nastavnika
  • anketirano je 443 nastavnika
  • sadržajno je analizirano pet dokumenata

SADRŽAJNA ANALIZA

U sklopu sadržajne analize kurikularnih dokumenata imenovano je 12 stručnih radnih skupina s 54 člana – općeobrazovni i strukovni nastavnici te stručni suradnici psiholozi i pedagozi. Sadržajna analiza uključivala je tri radna sastanka stručnih radnih skupina koje su imale zadaću analizirati formu i sadržaj te vrednovati sve elemente kurikularnih dokumenata uključujući i odgojno-obrazovne ishode u strukovnome i općeobrazovnome dijelu u skladu sa Standardom kvalifikacije pojedinih kurikuluma. Analizirana su 24 nova strukovna kurikuluma unutar 11 sektora strukovnoga obrazovanja i pet eksperimentalnih programa strukovnih gimnazija koji se provode u Republici Hrvatskoj. Svi sastanci stručnih radnih skupina odvijali su se u konferencijskoj dvorani Centra Bundek.

Na prvome sastanku u travnju članovi stručnih radnih skupina upoznati su s projektom, zadaćama i načelima rada na sadržajnoj analizi i vrednovanju te s uspostavljanjem načina rada u online okruženju. U razdoblju do drugoga sastanka članovi stručnih radnih skupina su iscrpno iščitavali i analizirali dokumente prema dogovorenoj dinamici rada.

Na drugome sastanku u svibnju predložena je struktura izvještaja za pojedine nove strukovne kurikulume i eksperimentalne programe strukovnih gimnazija te su članovi stručnih radnih skupina započeli s izvještavanjem.

Na posljednjemu sastanku u srpnju dana je povratna informacija o dosadašnjemu radu stručnih radnih skupina i ponuđen je ogledni primjer izvještaja članovima stručnih radnih skupina kako bi se usmjerila završna etapa sadržajne analize i vrednovanja.

Stručne radne skupine trenutačno predaju završene izvještaje.

– Javni poziv za članove stručnih radnih skupina koje će sadržajno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa