Projekt Nacionalni ispiti u osnovnim školama – Matematika u trajanju od 2011. do 2014. godine (NI-OŠ-MAT-2011-2014) sveobuhvatan je projekt kojemu je cilj obuhvatiti ne samo trenutne razine znanja, vještina i sposobnosti učenika iz područja matematike na kraju osnovnoškolskog obrazovanja, već i utvrditi potencijalne probleme u usvajanju znanja i kompetencija iz matematike tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.

Osim navedenoga, kao ciljevi projekta postavljeni su i utvrđivanje faktora utjecaja na stjecanje razina znanja, vještina i sposobnosti iz matematike, uspostavljanje kriterija razine znanja, vještina i sposobnosti na kraju osnovnoškolskoga obrazovanja iz matematike, uspostava procedura i standardizacija postupaka u provedbi nacionalnih ispita, kao i izrada baze zadataka.

Važna je odrednica ovoga projekta integriranje ispitivanja razine znanja, vještina i sposobnosti s istraživanjem potencijalnih problema u učenju matematike u osnovnoj školi. Samo utvrđivanje razine znanja, vještina i sposobnosti ne omogućuje uvid u procese njihova stjecanja te time ne ispunjava svoj puni potencijal u doprinosu obrazovnome procesu. Integracija oba pristupa može doprinijeti potpunijem uvidu u učenička postignuća, kao i dati odgovore na neka bitna pitanja u procesu matematičkog obrazovanja.

Skraćeni prikaz rezultata ispitivanja provedenih u sklopu projekta NI-OŠ-MAT

Program predstavljanja izvješća NI-OŠ-MAT

Dana 1. lipnja 2017. godine u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja održano je predstavljanje izvješća „Projekt Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT) 2011. – 2014.: Rezultati razvoja standardiziranoga ispita i prikaz postignuća učenika“. U sklopu izvješća prikazani su postignuti ciljevi projekta Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT) 2011. – 2014. koji se  odnose  na postignuća učenika osmih razreda i na standardizaciju ispita i zadataka iz Matematike. Osim navedenoga, u izvješću su prikazani i rezultati analize popratnih upitnika za učenike i roditelje koji su bili primijenjeni u sklopu ispitivanja.

Predstavljanje izvješća održano je od 10:00 do 12:00 sati u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Sudionike su pozdravile ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Maja Jukić i načelnica Odjela za promicanje kvalitete obrazovanja Sanja Fulgosi. Potom je urednica izvješća Natalija Gjeri Robić predstavila ciljeve i sadržaj izvješća te suradnike na izradi izvješća. Savjetnik na izradi izvješća te predmetni koordinator iz Matematike na projektu, Zlatko Zadelj održao je kratko izlaganje „Sadržaji ispitivanja iz Matematike u sklopu projekta Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT) 2011. – 2014.“ U izlaganju su predstavljene etape projekta te područja ispitivanja u svakoj etapi projekta, a predstavljeni su i konceptualni okvir za razvoj ispita te sadržajna struktura i nacrt ispita iz Matematike. Završno izlaganje održao je autor izvješća Zoran Žitnik pod naslovom „Rezultati razvoja standardiziranoga ispita i prikaz postignuća učenika iz Matematike u sklopu projekta NI-OŠ-MAT 2011. – 2014.“ U izlaganju su objašnjeni način odabira škola i učenika za ispitivanja, izrada standardiziranoga ispita te rezultati analiza ispita i popratnih upitnika za učenike i roditelje primijenjenih u sklopu projekta.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava o rezultatima projekta i provedenih ispitivanja. Naglašeno je da će Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja koristiti zadatke primijenjene u ovome ispitivanju za formiranje baze zadataka za buduće nacionalne ispite iz Matematike. Istaknuta je važnost rezultata projekta za odgojno-obrazovni sustav i istaknuta je uloga koju nacionalni ispiti imaju u sustavu osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja.

Opći ciljevi projekta NI-OŠ-MAT 2011-2014

  • Detaljno procijeniti razine matematičkih znanja, vještina i sposobnosti učenika pri završetku osmog razreda osnovne škole.
  • Utvrditi postojeće probleme, kao i neke od općih i specifičnih faktora utjecaja na stjecanje znanja i razvoj vještina iz matematike tijekom osnovnoškolskoga obrazovanja.
  • Izraditi prijedlog kriterija potrebnih razina matematičkih znanja i vještina na završetku osnovnoškolskoga obrazovanja.
  • Izraditi prijedlog standarda procedura za organizaciju i provedbu nacionalnih ispita.
  • Izraditi sadržajnu osnovu za banku matematičkih zadataka koja će se koristiti za buduća testiranja.
  • Komunicirati rezultate projekta svim dionicima obrazovnog sustava te zainteresiranoj znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti.

Rezultati dobiveni tijekom realizacije projekta NI-OŠ-MAT-2011-2014 dat će objektivni uvid u situaciju u nastavi matematike u hrvatskim osnovnim školama. Informacije proizašle iz njihove kvalitetne i sveobuhvatne analize značajno će pridonijeti razumijevanju, unapređivanju i razvoju sustava općega obveznog i posebno, matematičkog obrazovanja.

Etape projekta NI-OŠ-MAT
2011-2014

U svrhu detaljne procjene razine matematičkih znanja, vještina i sposobnosti osmih razreda osnovne škole, područje matematike podijeljeno je na sedam sadržajnih cjelina raspoređenih u tri etape projekta.

Četvrta etapa posljednji je dio projekta u kojem će se na temelju svih prethodnih faza strukturirati cjelovit ispit za procjenu i praćenje razina matematičkih znanja, vještina i sposobnosti na kraju osnovnoškolskoga obrazovanja.

Svaka od prve tri etape ispitivanja provodit će se u dvije faze. Prvom fazom ispitivanja svaka od sedam sadržajnih cjelina bit će podrobno ispitana, dok će se u drugoj fazi sastaviti test i ispitati znanje i vještine iz svih sadržajnih područja. Prvom fazom nastojat će se utvrditi potencijalni problemi u stjecanju matematičkih znanja i vještina te razvoju sposobnosti kroz ispitivanje cijelog spektra znanja i vještina iz određenog područja, od najnižih razina i jedinica znanja pojedinog područja, do najviših. Drugom fazom, temeljem dobivenih rezultata u prvoj fazi, kreirat će se i ispitati test znanja.

Sadržajne cjeline koje će se ispitati u sklopu projekta NI-OŠ-MAT 2011-2014

1. Etapa
1.1. Brojevi
1.2. Algebra – bez koordinatnog sustava, grafičkog i tabličnog prikaza funkcije

2. Etapa
2.1. Oblik i prostor – bez koordinatnog sustava i grafičkog prikaza funkcije
2.2. Mjerenje

3. Etapa
3.1. Algebra – koordinatni sustav, grafički i tablični prikaz funkcije
3.2. Oblik i prostor – koordinatni sustav na pravcu i u ravnini
3.3. Podatci

4. Etapa
NACIONALNI ISPIT IZ MATEMATIKE – cjelovit ispit za provjeru i praćenje dostignute razine matematičkih znanja, vještina i sposobnosti tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.