Videoupute za organizaciju i provedbu ispita državne mature možete pogledati ovdje.