Poštovani učenici, ravnatelji i učitelji,

Zahvaljujem Vam u ime cijelog projektnog tima i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na izvanrednom provođenju prvih ispita u 8. razredima osnovnih škola.

Goran Sirovatka
Ravnatelj Centra