NCVVO - Početna stranica

Vinko Filipović imenovan ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Vinko Filipović

Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na sjednici održanoj 13. rujna 2021. imenovalo je Vinka Filipovića, prof., ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Vinko Filipović, profesor geografije, sedamnaest je godina radio kao učitelj, bio je jedan od utemeljitelja Hrvatskog školskog sindikata Preporod, a od 1994. do 2004. i njegov predsjednik. Od 2004. do 2015. bio je ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, a potom savjetnik u Kabinetu ministra znanosti i obrazovanja. Od 2015. do 2021. radio je kao direktor razvoja i marketinga u Školskoj knjizi.

U svom je dugogodišnjem radu dobio brojna domaća i međunarodna priznanja za unapređivanje odgojno-obrazovne prakse, poput odlikovanja Časnika reda Akademskih palmi Vlade Republike Francuske odnosno predsjednika francuske Vlade g. Francoisa Fillona 2011. godine, te Godišnje nagrade „Ivan Filipović“ za promicanje pedagoške teorije i prakse 2012. godine.

Kao ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje pokrenuo je unapređenje sustava stručnog usavršavanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (Strategija stručnog usavršavanja 2009.-2013., Strategija 2014.-2020.). Pokretač je organizacije prvog stručnog skupa o Domovinskom ratu 2008. godine te stručnog skupa o holokaustu, koji je uspješno provođen više od deset godina. Potaknuo je efikasniji sustav napredovanja odgojitelja, učitelja i nastavnika u zvanja mentora i savjetnika, modernizirao sustav natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola te osmislio Oskar znanja koji se od 2005. godine dodjeljuje učenicima državnim prvacima i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima.

Pokrenuo je suradnju i pružanje stručne pomoći učiteljima, nastavnicima i ravnateljima u Zapadnohercegovačkoj, Hercegbosanskoj i Srednjobosanskoj županiji, Zavodu za školstvo u Mostaru i Distriktu Brčko, kao i školama koje izvode nastavu na hrvatskom jeziku u Vojvodini i Mađarskoj. Potpisnikom je mnogobrojnih sporazuma o suradnji poput Sporazuma između židovskog istraživačkog centra Memorijal de la Shoah u Parizu i Spomen-područja Jasenovac, a zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja potpisnik je Memoranduma o suglasnosti i suradnji u području poučavanja o holokaustu s Yad Vashemom, memorijalnim centrom mučenika holokausta i junaka u Izraelu, ugovora s Goethe Institutom te niza sporazuma o suradnji s drugim institucijama, sveučilištima i fakultetima, ministarstvima i stranim institucijama (UNESCO, UNICEF) i veleposlanstvima, strukovnim udrugama i civilnim sektorom. Potpisnik je Sporazuma o suradnji s Akademijom u Grenobleu i Nici.

Objavljuje tekstove na temu odgoja i obrazovanja u različitim publikacijama, recenzent je stručnih knjiga (Pasi Sahleberg, Lekcije iz Finske) i časopisa.

Bio je član Radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje pregovora pravne stečevine EU (Poglavlje 26 Obrazovanje i kultura), Glavnog odbora za izradu nastavnog programa prema postojećem nastavnom planu u osnovnim školama, kao i član Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju koji se provode u osnovnim i srednjim školama, zatim član Vijeća Ministarstva znanosti i obrazovanja za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav, član Radnog tima za izradu konceptualnog dizajna informacijskog sustava online upisa na studij, član Radne skupine za primjenu rezultata državne mature u pristupu visokoškolskom sustavu, član Povjerenstva za praćenje provođenja državne mature i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISPVU), uže radne skupine za izradu Nacrta temeljnog Zakona o školstvu i radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o osnovnom školstvu, član Organizacijskog odbora za pripremu programa obilježavanja Godine Nikole Tesle, član Operativnog odbora za provedbu Programa obilježavanja Godine Nikole Tesle u RH, član Upravnog odbora za provedbu projekta Poboljšavanje društvene prihvaćenosti o obrazovnih postignuća Roma, koordinator Povjerenstva za izradu međupredmetnih kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, koordinator Povjerenstva za izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja za učenike osnovnih i srednjih škola, voditelj Radne skupine za izradu kriterija nagrađivanja učenika za iznimna postignuća na natjecanjima, član radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole 2014./2015., član Vijeća za djecu i član Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu, član Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.