NCVVO Plavi Logo

Ispitni katalozi za državnu maturu 2023./2024.

Izborni predmeti

Ispitni katalog iz Biologije
Ispitni katalog iz Etike
Ispitni katalog iz Filozofije

Ispitni katalog iz Fizike
Knjižica formula iz Fizike

Ispitni katalog iz Geografije

Ispitni katalog iz Glazbene umjetnosti
Glazbeni primjeri*
*Za dohvaćanje i preuzimanje materijala u Google Chrome-u pritisnite desni klik na link za preuzeti i odaberite opciju ”Save link as” (Spremi vezu kao) te nakon toga odabrati opciju ”Zadrži” ili pokušajte u nekom drugom pregledniku: Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge ili Opera.

Ispitni katalog iz Informatike
Ispitni katalog iz Kemije
Ispitni katalog iz Likovne umjetnosti
Ispitni katalog iz Logike
Ispitni katalog iz Politike i gospodarstva
Ispitni katalog iz Povijesti
Ispitni katalog iz Psihologije
Ispitni katalog iz Sociologije
Ispitni katalog iz Vjeronauka

Ispitni katalozi na talijanskome jeziku

Ispitni katalozi na srpskome jeziku

Ispitni katalozi na mađarskome jeziku

Ispitni katalozi jednostavnijega i čitljivijega dizajna