Pilot-projekt Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija koji je pokrenut krajem 2017. godine u sklopu provedbe Strategije obrazovanja, znanosti, i tehnologije, ulazi u drugu fazu provedbe.

Od siječnja do svibnja 2018. godine škole uključene u pilot-projekt pripremale su se za vanjsko vrednovanje kroz samoanalizu i samovrednovanje. Podršku školama u pripremi za vanjsko vrednovanje pružali su „kritički prijatelji škola”.

Druga faza projekta provodit će se od rujna do prosinca 2018. godine. Na temelju postavljenog modela i definiranih kriterija kvalitete provodit će se vanjsko vrednovanje škola. U tu svrhu potrebno je ustrojiti tim vanjskih stručnjaka koji će provesti neovisno vrednovanje škola uključenih u pilot-projekt.

Dodatna uloga vanjskih vrednovatelja je i sudjelovanje u definiranju cjelovitoga nacionalnog pristupa vanjskomu vrednovanju škola na osnovi prikupljenih informacija iz pilot-projekta.

Više informacija o pilot-projektu nalazi se ovdje.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske vrednovatelje škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija
– Obrazac za prijavu