Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (I – XII 2023.)
Odluka o usvajanju financijskog izvještaja za 2023. godinu te rasporedu rezultata poslovanja
Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Obrazloženje Financijskog plana 2024. – 2026.

Godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu
Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (I – VI 2023.)
Financijski plan NCVVO-a za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Financijski izvještaj za 2022. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
Financijski izvještaj za 2021. godinu (31.01.2022.)
Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (02.02.2022.)
Financijski plan NCVVO-a 2022-.2024. (27.12.2021.)
Financijski izvještaji za 2020. godinu (29.01.2021.)
Financijski izvještaji za 2020. godinu (29.01.2021.)
Financijski plan NCVVO 2021-2023 (15.12.2020.)
Financijski izvještaj za 2019. godinu (29.01.2020.)
Financijski plan za 2020. godinu

Plan troškova državne mature
Proračun 2010.
Plan i dopuna proračuna za 2009.
Proračun 2009.
Proračun 2008.
Proračun 2007.
Proračun 2005./2006.