Pravilnik o radu 2023. godina
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, broj 81/2023)
Odluka o načinu korištenja sredstava reprezentacije
Odluka o izmjenama i dopunama Tabelarnog dijela sistematizacije Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (19. prosinca 2022.)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (objava: 29.7.2022.)
Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine broj 61/2022)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Uputa o zaprimanju, kontroli i kretanju knjigovodstvenih isprava
Uputa o planiranju, pripremi i provođenju postupaka nabave u NCVVO-u
Službena putovanja i putni nalozi – procedura
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o korištenju službenih vozila
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Pročišćeni tekst)
– Pravilnik o prikupljanju, pohrani i odobravanju uvida i korištenja podataka prikupljenih istraživačko-razvojnim i projektnim aktivnostima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
– Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
– Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (od 27.01.2020.)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (do 27.01.2020.)
– Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
– Popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja
– Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
– Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu i Etički kodeks
– Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Zapisnici s sjednica Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Pravilnik o Središnjem registru državne mature
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
Pravilnik o radu
Odluka o proglašenju zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenika
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenika (3. listopad 2008,)