Odluke 2024.

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2024./2025. i naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju osobnih pomagača učenicima i pristupnicima s teškoćama pri polaganju ispita državne mature u šk. god. 2023./2024. i naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju stručnjaka koji će provesti postupak kodiranja (ocjenjivanja) učeničkih odgovora na zadatke otvorenoga tipa u probnome OECD-ovu istraživanju PISA 2025 i naknadi za rad

Odluka o imenovanju stručnjaka za prevođenje uputa za provedbu nacionalnih ispita na jezike i pisma nacionalnih manjina u šk. god. 2023./2024.

Odluka o imenovanju stručnjaka za čitanje ispita prilagođenih na Brailleovo pismo prilikom vrednovanja nacionalnih ispita s prilagodbom ispitne tehnologije

Odluka o imenovanju prevoditelja za vrednovanje nacionalnih ispita prevedenih na jezik i pismo nacionalnih manjina u šk. god. 2023./2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za hladne i tople grickalice

Odluka o prihvatu ponude za zakup poslovnog prostora

Odluka o naknadi ocjenjivačima i stručnjacima iz područja edukacijske rehabilitacije, logopedije, psihologije i socijalne pedagogije za vrednovanje ispita državne mature učenika i pristupnika s pravom na prilagodbu ispitne tehnologije u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o zadaćama i naknada članovima svih skupina za vrednovanje nacionalnih ispita u šk. god. 2023./2024.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u školskoj godini 2023./2024.

Odluku o dopuni Odluke o imenovanju stručnjaka koji će sudjelovati u prilagodbi ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. za pristupnike s oštećenjima jezično-govorne glasovne komunikacije i/ili specifičnim teškoćama učenja

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

– Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2024./2025. i naknadi za njihov rad

Odluke 2023.

Odluka o imenovanju čitača transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik) za državnu maturu u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za državnu maturu u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o imenovanju stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za državnu maturu u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o imenovanju stručnjaka koji će sudjelovati u prilagodbi ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. za pristupnike s oštećenjima jezično-govorne glasovne komunikacije i/ili specifičnim teškoćama učenja

Odluka o imenovanju stručnjaka koji će sudjelovati u prilagodbi ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. za tisak na Brailleovu pismu

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o dopuni odluke o imenovanju lektora za lekturu nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024. iz prvoga stranoga jezika (engleski, francuski i njemački) te jezika nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju prevoditelja nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024. na jezike nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o dopuni odluke o imenovanju sadržajnih recenzenata nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. te naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita hrvatskoga kao inoga jezika na razinama A1 – B2 prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike i popratnih ispitnih materijala

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju prevoditelja nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024. na jezike nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sadržajnih recenzenata nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. te naknadi za njihov rad

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sadržajnih recenzenata nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. te naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju kandidata za lekturu ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. na jeziku nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o imenovanju kandidata za lekturu ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. iz stranih jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik)

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o imenovanju prevoditelja nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024. na jezike nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o imenovanju lektora za lekturu nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024. iz prvoga stranoga jezika (engleski, francuski i njemački jezik) te jezika nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi članovima stručnih radnih skupina za izradu, razvoj i prilagodbu nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u šk. god. 2023./2024.

Odluka o imenovanju osoba za prilagodbu nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. za tisak na Brailleovu pismu i naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o imenovanju prevoditelja ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. na jezike nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za školsku godinu 2024./2025.

Odluka o visini naknada vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o naknadi članovima stručnih radnih skupina za izradu, razvoj i prilagodbu nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. i naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju metodoloških recenzenata nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. i naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine za prilagodbu i razvoj nacionalnih ispita s prilagodbom ispitne tehnologije i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o naknadi voditeljima ocjenjivanja i moderatorima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2022./2023.

Odluka o imenovanju ocjenjivača za sudjelovanje u ocjenjivanju ispita pristupnika s teškoćama na državnoj maturi u šk. god. 2022./2023.

Odluka o imenovanju osobnih pomagača i naknadi za njihov rad na državnoj maturi u šk. god. 2022./2023.

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u šk. god. 2023./2024. i naknadi za njihov rad

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u školskoj godini 2022./2023.

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi ocjenjivačima i edukacijsko-rehabilitacijskim stručnjacima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s prilagodbom ispitne tehnologije u školskoj godini 2022./2023.

Odluka o načinu polaganja ispita iz Hrvatskog jezika

Odluka o iznosu naknade za obavljanje studentskih poslova za 2023. godinu u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza i smještaja vanjskim suradnicima NCVVO-a

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u nacionalnim ispitima u šk. god. 2022./2023.

Odluka o naknadi ocjenjivačima i edukacijsko-rehabilitacijskim stručnjacima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s prilagodbom ispitne tehnologije s šk. god. 2022./2023.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2022./2023.

Odluka o imenovanju čitača transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2022./2023.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju prevoditelja ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2022./2023. na jezike i pismo nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluke 2022.

Odluka o imenovanju stručnjaka za prilagodbu nacionalnih ispita i popratnih materijala u školskoj godini 2022./2023. za tisak na Brailleovu pismu i naknadi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za šk. god. 2023./2024.

Odluka o imenovanju prevoditelja ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2022./2023. na jezike i pismo nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski jezik)

Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine za prilagodbu nacionalnih ispita s prilagodbom ispitne tehnologije u ispitnim materijalima i primjeni općega modela prilagodbe ispitne tehnologije u šk. god. 2022./2023. i naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj nacionalnih ispita iz materinskih jezika nacionalnih manjina i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u šk. god. 2022./2023. i naknadi za njihov rad

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za šk. god. 2023./2024. i naknadi za njihov rad

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2021./2022.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s prilagodbom ispitne tehnologije u šk. god. 2021./2022.

Odluka o postupku za utvrđivanje pragova prolaznosti za ocjene ispita državne mature u šk. god. 2021./2022. i naknadi

Odluka o naknadi za rješavanje prigovora pristupnika na bodovanje odnosno ocjenu ispita državne mature u šk. god. 2021./2022.

Odluka o naknadi voditeljima ocjenjivanja i moderatorima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa ispita državne mature u šk. god. 2021./2022.

Odluka o naknadi dežurnim osobama u provedbi ispita državne mature za pristupnike u ispitnim centrima u 2022. godini

Odluka o naknadi članovima stručnih radnih skupina za pripremu i provedbu edukacija za ocjenjivače ispita državne mature u šk. god. 2021./2022.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne mature u šk. god. 2021./2022. i naknadi

Odluke 2021.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju čitača transkripata za snimanje oglednih ispita slušanja i ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi općega modela prilagodbe ispitne tehnologije u nacionalnim ispitima i u primjeni općega modela prilagodbe ispitne tehnologije šk. god. 2021./2022. i 2022./2023. i naknadi za rad u stručnoj radnoj skupini

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za šk. god. 2022./2023.

– Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskim godinama 2021./2022. i 2022./2023. i naknadi za rad u stručnoj radnoj skupini

– Odluka o visini naknada vanjskim suradnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o imenovanju ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o imenovanju čitača transkripata za snimanje oglednih ispita slušanja i ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Odluka o priznavanju jednoga (1) boda pristupnicima u ispitu iz Španjolskoga jezika (strani jezik) na višoj razini u ljetnome roku u šk. god. 2020./2021.

Odluka o priznavanju jednog točnog odgovora u ispitu font 14 i font 28 državne mature iz Biologije u ljetnome roku u šk. god. 2020./2021.

Odluka o naknadi dežurnim nastavnicima u provedbi ispita državne mature za kandidate u ispitnim centrima u 2021. godini

Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza i smještaja vanjskim suradnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o naknadi za rješavanje prigovora pristupnika na ocjenu (bodovanje) ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Odluka o postupku za utvrđivanje pragova prolaznosti za ocjene ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Odluka o naknadi voditeljima ocjenjivanja i moderatorima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Odluka o naknadi članovima stručnih radnih skupina koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacije za ocjenjivače ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s teškoćama u šk. god. 2020./2021.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju čitača transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Odluka o pravu na povrat novčanih sredstava za polaganje ispita državne mature

Odluka o imenovanju osobe koja je ovlaštena za upravljanje voznim parkom

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju lektora za lekturu ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina u šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne mature u šk. god. 2020./2021. i naknadi

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju prevoditelja ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2020./2021. na jezike nacionalnih manjina

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju lektora za lekturu ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina u šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka o naknadi i imenovanju stručnjaka za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za pristupnike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama učenja u šk. god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za školsku godinu 2021./2022.

Odluke 2020.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Odluka o mjerama, organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2

Odluka o imenovanju prevoditelja ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2020./2021. na jezike nacionalnih manjina (srpski i talijanski materinski jezik) u šk. god. 2020./2021.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova stručnih radnih skupina koji će sudjelovati u izradi nacrta ispita i ispitnih kataloga za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju lektora za lekturu ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala iz stranih jezika (Francuski, Španjolski i Talijanski jezik) i jezika nacionalnih manjina (Češki, Srpski i Talijanski materinski jezik) u šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju lektora za lekturu ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala iz stranih jezika (Francuski, Španjolski i Talijanski jezik) i jezika nacionalnih manjina (Češki, Srpski i Talijanski materinski jezik) u šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova stručnih radnih skupina koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za probnu državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za probnu državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi ispitnih materijala i provedbi teorijskog dijela ispita te ispita vještina iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje ”medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” u šk. god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju metodoloških recenzenata ispitnih kataloga za državnu maturu u šk. god. 2021./2022. i naknadi

Odluka o dopuni Odluke o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2019./2020.

Odluka o dopuni Odluke o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s teškoćama u šk. god. 2019./2020.

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova stručnih radnih skupina koji će sudjelovati u izradi nacrta ispita i ispitnih kataloga za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Odluka o naknadi za rješavanje prigovora pristupnika na ocjenu (bodovanje) ispita državne mature u šk. god. 2019./2020.

Odluka o naknadi voditeljima ocjenjivanja i moderatorima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa ispita državne mature u šk. god. 2019./2020.

Odluka o postupku za utvrđivanje mjerila za ocjene ispita državne mature u šk. god. 2019./2020.

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispitnih kataloga za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Odluka o dopuni Odluke i imenovanju prevoditelja ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2019./2020. na jezike nacionalnih manjina

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju lektora ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina u šk. god. 2019./2020. (Engleski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik te Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik)

Odluka o imenovanju čitača transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2019./2020.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s teškoćama u šk. god. 2019./2020.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2019./2020.

Odluka o imenovanju stručnjaka za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za pristupnike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama učenja u školskoj godini 2019./2020.

Odluka o imenovanju školskih koordinatora za potrebe provedbe probnoga istraživanja PISA 2021 i naknadi

Odluka o naknadi članovima stručnih radnih skupina koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacija za ocjenjivače ispita državne mature u šk. god. 2019./2020.

Odluka o imenovanju ocjenjivača i moderatora za nacionalni ispit iz Geografije u osnovnoj školi u šk. god. 2019./2020. i naknadi

Odluka o imenovanju prevoditelja ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020. na jezike nacionalnih manjina

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina koji će sudjelovati u izradi nacrta ispita i ispitnih kataloga za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Odluka o imenovanju lektora ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2019./2020. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanki materinski jezik)

Odluke 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o mjerilima naknadu troškova prijevoza i smještaja vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o imenovanju članova stručne skupine koji će sudjelovati u izradi priručnika za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature za pristupnike s teškoćama

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020.

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020. za Fiziku, Informatiku i Politiku i gospodarstvo

Odluka o imenovanju osobe koja je osim poslodavca ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za šk. god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu i vrednovanje ispita Ini hrvatski B2 na jesenskome roku u šk. god. 2018./2019. i naknadi

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu i vrednovanje ispita Ini hrvatski B2 na ljetnome roku u šk. god. 2018./2019. i naknadi

Odluka o naknadi za rješavanje prigovora pristupnika na ocjenu (bodovanje) ispita državne mature u šk. god. 2018./2019.

Odluka o naknadi članovima stručnih radnih skupina koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacija za ocjenjivače ispita državne mature u šk. god. 2018./2019.

Odluka o naknadi voditeljima ocjenjivanja i moderatorima za vrednovanje zadataka otvorenog tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2018./2019.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s teškoćama u šk. god 2018./2019.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenog tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2018./2019.

Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koji će prilagoditi postojeće i izraditi nove ispitne materijale za ispitivanje čitalačke pismenosti u osnovnim školama i o naknadi

Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih materijala za šk. god. 2019./2020.

–  Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za državnu maturu u školskoj godini 2018./2019. i naknadi

Odluke 2018.

– Odluka o imenovanju kandidata koji će lektorirati ispite i popratne materijale iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik)

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj okvira vanjskoga vrednovanja ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

– Odluka o ponavljanju Javnog poziva kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020

– Odluka o naknadi stručnjacima za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za učenike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama učenja u šk. god. 2018./2019.

– Odluka o naknadi osobnim pomagačima tijekom polaganja ispita državne mature u šk. god. 2018./2019.

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine za razvoj novoga koncepta ispita državne mature iz Fizike

– Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Odluka o imenovanju osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitima državne mature iz stranih jezika (Engleskoga, Francuskoga, Njemačkoga, Španjolskoga i Talijanskoga jezika) i o naknadi

– Odluka o imenovanju službenika za informiranje i službenika nadležnog za otvorene podatke

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koji će izraditi ispitne specifikacije i ispitne materijale koji će biti korišteni kao dio evaluacije provedbe eksperimentalnoga programa “Škola za život”

– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova stručne radne skupine koji će prilagoditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika

– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i predmetnoga područja prirodoslovlja

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koji će prilagoditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika

– Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i predmetnoga područja prirodoslovlja

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koja će izraditi nacrt, čestice instrumenata, popratne materijale i priručnik za korištenje instrumenata za prepoznavanje darovitosti u području matematike

– Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu i vrednovanje ispita Ini hrvatski B2 na ljetnom roku u šk. god. 2017./2018. i naknadi

– Odluka o priznavanju boda svim pristupnicima u ispitu iz Talijanskog materinskog jezika u šk. god. 2017./2018. – ljetni rok

– Odluka o priznavanju dva točna odgovora u šestome zadatku u ispitu državne mature iz Fizike u ljetnom roku u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine za izradu publikacije Analiza ispita državne mature iz Kemije 2011. – 2016. i naknadi

– Odluka o naknadi za rješavanje prigovora pristupnika na ocjenu (bodovanje) ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o naknadi voditeljima ocjenjivanja i moderatorima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature šk. god. 2017./2018.

– Odluka o dopuni Odluke o imenovanju čitača transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o postupku za utvrđivanje mjerila za ocjene ispita državne mature u šk. god. 2017./2018

– Odluka o dopuni Odluke o imenovanju stručnjaka koji će provoditi postupak kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa iz glavnog međunarodnog istraživanja OECD/PISA 2018

– Odluka o određivanju naknade za članove stručnih radnih skupina koje će izraditi ispitne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i Geografije u osnovnoj školi

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika u srednjoj školi

– Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina koje će izraditi sadržajnu analizu ispita državne mature iz Geografije (ljetni rok) u šk. god. 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., i 2016./2017. i naknadi

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege” teorijski dio i naknadi

– Odluka o naknadi osobnim pomagačima tijekom polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u šk. god. 2018./2019.

– Odluka o naknadi dežurnim nastavnicima u provođenju ispita državne mature za kandidate za upis na sveučilišta u 2018. godini

– Odluka o naknadi osobama koji će izvršiti nadzor provedbe ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o dopuni Odluke o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u šk. god. 2018./2019.

– Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina koje će izraditi ispitne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i Geografije u osnovnoj školi

– Odluka o imenovanju stručnjaka koji će provoditi postupak kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa iz glavnog međunarodnog istraživanja OECD/PISA 2018

– Odluka o imenovanju stručne radne skupine koja će izraditi i doraditi zadatke i pripremiti provedbu ispita za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik i naknadi

– Odluka o imenovanju čitača transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o imenovanju recenzenata ispitnih zadataka i svih popratnih ispitnih materijala državne mature iz Biologije i Kemije u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o imenovanju autora ispitnih zadataka državne mature iz Biologije i Kemije u šk. god. 2017./2018. i naknadi

– Odluka o imenovanju stručne radne skupine koja će surađivati u pilot-projektu e-ispitivanje za sedme razrede osnovne škole iz Fizike i Informatike i o naknadi

Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u šk. god. 2018./2019.

– Odluka o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

– Odluka o poništavanju javnog poziva kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Odluka o imenovanju prevoditelja ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. na jezike nacionalnih manjina

– Odluka o imenovanju kandidata koji će lektorirati ispite i popratne materijale iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik)

Odluke 2017.

Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018.

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. i naknadi

– Odluka o izmjeni odluke o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o imenovanju stručnjaka za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za učenike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama učenja u šk. god. 2017./2018. i naknadi

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (ispit vještina)

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita)

– Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o imenovanju sadržajnih recenzenata ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o imenovanju osoba koje će sudjelovati u postavljanju razine postignuća u ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika u šk. god. 2017./2018. i o naknadi

– Odluka o naknadi za troškove polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza, dnevnica i smještaja vanjskim suradnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

– Odluka o imenovanju vanjskih članova stručne radne skupine za razvoj ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika i o naknadi

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje tehničar za računalstvo (teorijski dio ispita)

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir stručnjaka koji će prilagoditi ispite državne mature 2017./2018. za tisak na Brailleovom pismu

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir stručnjaka koji će prilagoditi ispite državne mature 2017./2018. učenicima sa specifičnim teškoćama učenja

– Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita i naknadi

– Odluka o imenovanju članova stručnog tima koji će raditi na projektu Razvoj nacionalnog sustava ispitivanja

– Odluka o izmijeni odluke o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Odluka o izmijeni odluke o imenovanju stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz Sociologije u šk. god. 2017./2018. i naknadi

– Odluka o naknadi vanjskim suradnicima koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacija za ocjenjivače ispita državne mature na jesenskom roku u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. na jesenskom roku i naknadi

– Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

– Odluka o poništavanju javnog natječaja za stručnog suradnika u Financijskoj službi

– Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu i vrednovanje ispita Hrvatski jezik ini razine B2 na jesenskome roku u šk. god. 2016./2017. i o naknadi

– Odluka o imenovanju vanjskih članova stručne radne skupine za razvoj ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika i o naknadi

– Odluka o imenovanju stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz Politike i gospodarstva u šk. god. 2017./2018. i naknadi

– Odluka o izmjeni odluke o imenovanju voditelja ocjenjivanja i moderatora za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature šk. god. 2016./2017. i naknadi

– Odluka o priznavanju boda svim pristupnicima koji ispit iz državne mature iz Likovne umjetnosti polagali 12. lipnja 2017.

– Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu i vrednovanje ispita Ini Hrvatski B2 na ljetnom roku u šk. god. 2016./2017. i naknadi

– Odluka o imenovanju vanjskih suradnika koji će izraditi nove ispitne kataloge i ispitne specifikacije za državnu maturu iz Fizike i Geografije i naknadi.

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje ”medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege” i naknadi

– Odluka o naknadi članovima povjerenstva za rješavanje prigovora učenika na ocjenu (bodovanje) ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o postupku za utvrđivanje mjerila za ocjene ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o imenovanju ispitnih koordinatora i zamjenika ispitnog koordinatora u provođenju ispita državne mature za kandidate za upis na sveučilišta u 2017. godini

– Odluka o osnivanju Povjerenstva za pregled prijava na Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi nove ispitne kataloge i ispitne specifikacije za državnu maturu iz Fizike i Geografije

– Odluka o imenovanju stručnjaka za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za učenike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama u učenju u šk. god. 2016./2017.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovnje zadataka otvorenog tipa u ispitima državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o imenovanju voditelja ocjenjivanja i moderatora za vrednovanje zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature šk. god. 2016./2017. i naknadi

– Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza vanjskim suradnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

– Odluka o naknadi osobama koji će izvršiti nadzor provedbe ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o naknadi vanjskim suradnicima koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacija za ocjenjivače ispita državne mature na ljetnome roku u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za državnu maturu u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature za učenike s teškoćama u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o naknadi voditeljima ispitnih prostorija i dežurnim nastavnicima u provođenju ispita državne mature za kandidate za upis na sveučilišta u 2017. godini

– Odluka o imenovanju Povjerenstva za pregled prijava pristiglih na Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2016./2017. i edukaciju kandidata

Odluka o naknadi stručnjacima za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za učenike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama u učenju u školskoj godini 2016./2017.

Odluka o naknadi osobnim pomagačima tijekom polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017.

– Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018.

Odluke 2016.

– Odluka o izmjeni Odluke o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature za učenike s teškoćama u šk. god. 2015./2016.

Odluka o imenovanju stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji sudjeluju u vrednovanju zadataka otvorenog tipa ispita državne mature za pristupnike s prilagodbom ispitne tehologije u šk. god. 2015./2016.

– Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne mature u šk. god. 2015./2016.

– Odluka o imenovanju Stručne skupine za pregled prijava pristiglih na Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2015./2016. i edukaciju kandidata

– Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature za učenike s teškoćama u škol. god. 2015./2016.

– Odluka o naknadi osobnim pomagačima tijekom polaganja ispita državne mature u škol. god. 2015./2016.

– Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o izmjeni Odluke o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature u šk. god. 2015./2016.

Odluka o izmjeni isporuke zadataka ispita državne mature iz Engleskog jezika na A razini za pisanje školskoga eseja u šk. god. 2015./2016.

Odluka o izmjeni provedbe prvog dijela ispita iz Hrvatskoga jezika (školski esej), odnosno o izmjeni načina isporuke zadatka za pisanje školskoga eseja i sadržaja ispitnoga materijala u sigurnosnoj vrećici

Odluka o imenovanju voditelja ocjenjivanja i moderatora za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature u šk. god. 2015./2016. i naknadi

Odluka o naknadi osobama koji će izvršiti nadzor provedbe ispita državne mature u šk. god. 2015./2016.

– Odluka o naknadi članovima povjerenstva za rješavanje prigovora učenika na ocjenu (bodovanje) ispita državne mature u šk. god 2015./2016.

Odluka o naknadi voditeljima ispitnih prostorija i dežurnim nastavnicima u provođenju ispita državne mature za kandidate za upis na sveučilišta u 2016. godini

Odluka o postupku za utvrđivanje mjerila za ocjene ispita državne mature u šk. god 2015./2016.

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature u škol. god. 2015./2016.

Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017.

Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u škol. god. 2015./2016. i naknadi

Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita i svih ostalih popratnih ispitnih materijala iz Biologije i Kemije na državnoj maturi u škol. god. 2015./2016.

Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza vanjskim suradnicima NCVVO-a u 2016. godini

Odluka o imenovanju ispitnog povjerenstva NCVVO-a

Odluka o naknadi troškova polaganja ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi općeg modela certificiranja strukovnih kvalifikacija

– Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za provedbu projekta sadržajne i metodološke analize ispita državne mature iz Biologije i Kemije iz šk. god. 2013./2014. i 2014./2015. te naknadi

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine koja će izraditi sadržajnu analizu odgovora učenika u zadatcima otvorenoga tipa u ispitima državne mature iz Povijesti (ljetni rok) u šk. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. i naknadi

– Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” i naknadi

– Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu i vrednovanje ispita Ini Hrvatski B2 na jesenskom roku u školskoj godini 2015./2016. i naknadi

– Odluka o imenovanju članova stručne radne skupine za izradu upitnika za nastavnike Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike u srednjoj školi u sklopu projekta Analiza obvezatnih ispita državne mature i naknadi

– Odluka o imenovanju osoba koje će izraditi dodatak Ispitnomu katalogu iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. koji se odnosi na strukovne kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija i naknadi

– Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu i vrednovanje ispita Ini Hrvatski B2 na ljetnom roku u šk. god. 2015./2016. i naknadi

– Odluka o izmjeni Odluke o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature za učenike s teškoćama u šk. god. 2015./2016.

– Odluka o izmjeni Odluke o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature u šk. god. 2015./2016.

– Odluka o izmjeni isporuke zadataka ispita državne mature iz Engleskog jezik na A razini za pisanje školskoga eseja u šk. god. 2015./2016.

– Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za analizu eksperimentalnih strukovnih kurikuluma i općeobrazovnih predmeta u sklopu eksperimentalnih strukovnih kurikuluma

– Odluka o imenovanju stručne radne skupine za analizu eksperimentalnih programa strukovnih gimnazija

– Odluka o imenovanju ispitnih koordinatora i zamjenika ispitnoga koordinatora u provođenju ispita državne mature za kandidate za upis na sveučilišta u 2016. godini

– Odluka o kriterijima i mjerilima za određivanje naknade vanjskim suradnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluke

Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza vanjskim suradnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 2014. godini

Odluka o službenim putovanjima i obavljanju posla u Zagrebu i okolici od 30 km udaljenosti

Odluka o imenovanju radne grupe koja sudjeluje u projektu “Razvoj banke zadataka”

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu dokumenata “Konceptualni okvir ispitivanja hrvatskoga jezik u osnovnoj i srednjoj školi”

Odluka o obradi i čuvanju određene arhivske i registraturne građe izvan pismohrane

Odluka o isplati naknade za trošak prijevoza

Odluka o kontroli ulaska na prvi kat poslovne zgrade

Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja

Odluka o otvaranju novih klasifikacijskih oznaka

Odluka o imenovanju suradnika Mreže podrške samovredovanju škola za vrijeme od 1. listopada 2012. do 15. srpnja 2013. i naknadi

Odluka o imenovanju suradnika Mreže podrške samovrjednovanju škola

Odluka o imenovanju osoba koje će sudjelovati u postavljanju standarda za ispite u osmim razredima osnovnih škola u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa i naknadi

Odluka o naknadi stručnim radnim skupinama u projektu Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

Odluka o naknadi recenzentima ispitnih zadataka za ispite u projektu Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

Odluka o imenovanju povjerenstva za rad na zamolbama za podatcima prikupljenim istraživačko-znanstvenim i projektnim aktivnostima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Centar)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu dokumenta “Podloga za sustav licenciranja temeljen na nastavničkim standardima”

Odluka o privremenom ustroju Odjela za ispitne materijale

Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj modela i metodologije za kontinuiranu i redovitu procjenu kvalitete obrazovanja romske djece u Republici Hrvatskoj

Odluka o imenovanju i naknadi ocjenjivača nacionalnih ispita – nacionalne procjene postignuća u drugim razredima gimnazija

Odluka o imenovanju ocjenjivača za probno ispitivanje nacionalnih ispita – nacionalne procjene postignuća u trećim razredima gimnazija i naknadi za ocjenjivače

Odluka o provođenju evaluacijske analize projekta “Vanjsko vrjednovanje obrazovnih učenika 4. i 8. razreda osnovnih škola u Rapublici Hrvatskoj u šk. god. 2007./2008.

Odluka o imenovanju ispitnih koordinatora za provođenje Nacionalnih ispita-nacionalne procjene postignuća iz Hrvatskoga jezika i Matematike u drugim razredima gimnazija u šk. g. 2008./09. i utvrđivanju visine naknade

Odluka o osnivanju Stalne konferencije za pripremu, izradbu i usklađivanje ispitnih zadataka i ispitnih kataloga za državnu maturu s potrebama visokih učilišta

Odluka o osnivanju stručne radne skupine za izradu Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o uvjetima korištenja službenih mobilnih telefona

Odluka o određivanju tajnosti podataka i imenovanju osoba za  pristup podatcima

– Odluka o imenovanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka

Državna matura

Odluka o naknadi Povjerenstvu za sudjelovanje u aktivnostima u sklopu projekta/istaživanja “Kvalitativna analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz geografije 2012. godine”
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu dokumenata “Sadržajni pregled pojedine grane znanstvenog polja gegrafije” u sklopu projekta/istraživanja “Kvalitativna analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz geografije 2010. i 2011. godine” i naknadi
Odluka i imenovanju Povjerenstva za sudjelovanje u dijelu aktivnosti u sklopu projekta/istaživanja “Kvalitativna analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz geografije 2010. i 2011. godine” i naknadi
Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina i stručnih konzultanata za izradbu ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. i naknadi
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradbu ispitnih materijala iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika
Odluka o imenovanju Skupine stručnjaka koja će odrediti prag prolaznosti na državnoj maturi u škol. god. 2010./2011. i naknadi
Javni poziv za izbor osoba koje će nadzirati provedbu ispita državne mature u škol. god. 2010./2011.
Odluka o naknadi osobnim pomagačima kod polaganje ispita državne mature
Odluka o imenovanju osoba koje nadziru provedbu ispita državne matureu škol. god. 2010./2011.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir ispitnih zadataka i kriterijima za određivanje naknade za otkup
Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir članova ocjenjivačkih skupina za ispite DM u škol. god. 2010./2011.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjenovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature 2010./2011.
Odluka o imenovanju ispitnog povjerenstva iz Njemačkoga jezika, Engleskoga jezika, Matematike i Hrvatskoga jezika u zimskome ispitnome roku škol. god. 2009./2010. za učenike koji su završili gimnazijski program na području Grada Zagreba
Odluka o naknadi stručnim suradnicima i/ili nastavnicima u privatnim srednjoškolskim ustanovama s pravom javnosti koji su imenovani ispitnim koordinatorima državne mature u škol. god. 2010./2011.
Odluke o imenovanju ocjenjivača za vrjednovanje zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature 2009./2010.
II. dopuna odluke o imenovanju povjerenstava za rješavanje prigovora učenika na ocjenu (bodovanje) ispita državne mature
Odluka o kriterijima za imenovanje i postupanje povjerenstva za rješavanje prigovora učenika na ocjene ispita državne mature
Odluka o polaganju ikoji se sastoje od dva dijelaspita državne mature
Odluka o naknadi stručnim suradnicima i/ili nastavnicima u privatnim srednjoškolskim ustanovama s pravom javnosti koji su imenovani ispitnim koordinatorima državne mature u škol. god. 2009./2010.
Odluka o naknadi stručnim suradnicima koji su imenovani ispitnim koordinatorima državne mature u škol. god. 2009./2010.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za moderiranje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature 2009./2010. iz Psihologije, Informatike, Sociologije i Logike
Odluka o kriterijima za imenovanje i postupanje povjerenstva za rješavanje prigovora učenika na ocjene ispita državne mature
Odluka o naknadi stručnoj skupini za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2009./2010.
Odluka o naknadi troškova prijevoza i smještaja ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature u škol. god. 2009./2010.
Odluka o imenovanju stručne skupine za procjenu zahtjeva za priagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2009./2010.
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju stručne skupine za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2009./2010.
Odluka o naknadi osobnim pomagačima kod polaganja ispita državne mature
Odluka o imenovanju osoba koje mogu nazočiti ispitima  ili dijelovima ispita državne mature u škol. god. 2009./2010.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature
Odluka o imenovanju ispitnoga povjerenstva za organizaciju i provedbu državne mature za pristupnike koji su na bolničkom liječenju ili rehabilitaciji
Odluka o imenovanju osobnih pomagača učenika pristupnika na državnoj maturi u škol. god. 2009./2010.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoa tipa na ispitima državne mature za učenike s teškoćama
Odluka o imenovanju ispitnog koordinatora i osobe koja ga zamjenjuje
Odluka o imenovanju ispitnog koordinatora i osobe koja ga zamjenjuje
Odluka o imenovanju ispitnoga povjerenstva za organizaciju i provedbu državne mature za posebne kategorije pristupnika polaganja državne mature
Odluka o imenovanju ispitnoga povjerenstva za organizaciju i provedbu državne mature za pristupnike koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske
Odluka o imenovanju stručne skupine za pregled prijava pristiglih na javni poziv za osobne pomagače pristupnika polaganja državne mature, edukaciji prijavljenih kandidata i naknadi članovima za obavljene poslove i zadatke
Odluka o imenovanju županijskih ispitnih koordinatora u sklopu provođenja  državne mature u škol. god. 2009./2010.
Odluka o naknadi članovima stručnih radnih skupina za izradbu ispita za državnu maturu u škol. god. 2009./2010.
Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita za državnu maturu u škol. god. 2009./2010.
Odluka o kriterijima za imenovanje članova stručnih radnih skupina za izradu ispitnih kataloga i testova za državnu maturu
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga Kalendara ispita državne mature za školsku godinu 2009./2010.
Odluka o imenovanju stručne skupine za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2009./2010.

Prilagodba ispitne tehnologije

– Odluka o naknadi osobnim pomagačima tijekom polaganja ispita državne mature u škol. god. 2014./2015
– Odluka o imenovanju osobnih pomagača
– Upute za prilagodbu ispitne tehnologije
– Javni poziv za prijavu osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2014./2015.
– Obrazac za prijavu
– Obrazac za suglasnost

– Odluka o određivanju bodova i ocjena pojedinim kategorijama pristupnika ispita državne mature koji polažu uz prilagodbu ispitne tehnologije u 2015. godini.
-Odluka o imenovanju stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila šk. god. 2014./2015.

– Odluka o naknadi osobnim pomagačima tijekom polaganja ispita državne mature šk. god. 2014./2015.

– Odluka o naknadi Povjerenstvu za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol.god. 2014/2015.
– Odluka o imenovanju Stručne skupine za pregled prijava pristiglih na Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2014./2015.
Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na drzavnoj maturi u škol. god. 2014./2015.
Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnolgije tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2013./2014.
Odluka o naknadi stručnjacima za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za učenike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama u učenju u škol. god. 2013./2014.
Odluka o naknadi povjerenstvu za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2013./2014.
Odluka o naknadni osobnim pomagačima kod polaganja ispita državne mature
Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne mature u škol. god. 2012./2013.
Odluka o imenovanju Stručne skupine za pregled prijava pristiglih na Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. i edukacija kandidata
Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2012./2013.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature za učenike s teškoćama u škol. god. 2012./2013.
Odluka o određivanju bodova i ocjene pristupnicima ispita državne mature koji polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije – izuzeće od slušanja
Odluka o imenovanju stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji sudjeluju u vrednovanju zadataka otvorenoga tipa ispita državne mature za pristupnike s prilagodbom ispitne tehnologije u škol. god. 2011./2012.
Odluka o naknadi Povjerenstvu za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi u škol. god. 2011./2012.
Odluka o imenovanju stručnjaka za prilagodbu ispitnih materijala državne mature za učenike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama u učenju u škol. god. 2011./2012. i naknadi
Odluka o naknadi osobnim pomagačima kod polaganja ispita državne mature
Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne maure u škol. god. 2011./2012.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature za učenike s teškoćama 2011./2012.
Odluka o imenovanju osobnih pomagača učenika pristupnika na državnoj maturi u škol. god. 2010./2011.
Odluka o imenovanju povjeenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na DM u škol. god. 2010./2011.
Odluka o imenovanju stručne skupine za pregled prijava pristiglih na javni poziv za osobne pomagače pristupnika polaganja državne mature, edukaciji prijavljenih kandidata i naknadi

Osnovne škole

Odluka o naknadi Povjerenstvu za izradu standardniziranog testa pri upisu u prvo razred osnovne škole za djecu koja ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu standardiziranog testa pri upisu u 1. razred osnovne škole za djecu koja ne znaju ili nedovljno proznaju hrvatski jezik
Odluka o imenovanju Stručne skupine za izradu zadataka u projektu Nacionalni ispiti iz Matematike u osnovnoj školi ciklus 2012. – područje, oblik i prostor i naknada
Odluka o imenovanju stručne skupine za prilagodbu ispitnih materijala u projektu “Vanjsko vrednovanje obazovnih postignuća učenika iz Biologije u OŠ” i naknadi
Plaćanje zamjena za učitelje i nastavnike koji rade na projektima nacionalnih ispita u osnovnoj školi
Odluka o osnivanju skupine vanjskih stručnih suradnika za uzradbu ispitnih zadataka i ispitnih materijala u okviru projekta vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz nastavnoga predmeta Hrvatski jezik
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izradbu prijedloga strategije vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika osmoga razreda osnovnih škola iz nastavnog predmeta Biologija
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izradbu prijedloga strategije razvojnog projekta: Nacionalni ispiti (vanjsko vrjednovanje) iz Matematike – praćenje ostvarivanja obrazovnih postignuca iz Nastavnog plana i programa u 8. razredu osnovne škole
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izradbu prijeloga strategije ispitivanja čitalačkih kompetencija učenika 4. razreda osnovne škole
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za rad na kvalitativnoj analizi ispita u osnovnoj školi iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Engleski i Njemački jezik provedenih u 8. razredima škol. god. 2007./2008.
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za rad na kvalitativnoj analizi ispita u osnovnoj školi iz nastavnoga područja prirodoslovlja (Biologija, Kemija i Fizika) te Povijesti i Geografije provedenih u 8. razredima škol. god. 2007./2008.
Odluka o imenovanju članova stručne skupine za izradbu ispitnih zadataka i ispitnih materijala u okviru projekta vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika osmoga razreda osnovne škole iz nastavnog predmeta Biologija
Odluka o imenovanju članova stručne skupine za izradbu ispitnih zadataka i ispitnih materijala u okviru projekta vanjskoga vrjednovanja (Nacionalni ispiti) obrazovnih postignuća učenika osmoga razreda osnovne škole iz Matematike

Probna državna matura

Odluka o naknadi ocjenjivača za vrjednovanje pisanih uradaka učenika na ispitima probne državne mature iz Hrvatskoga jezika
Odluka o naknadi ocjenjivača za vrjednovanje pisanih uradaka učenika na ispitima probne državne mature iz stranih jezika (Engleskoga jezika, Njemačkoga jezika, Francuskoga jezika, Talijanskoga jezika i Španjolskoga jezika)
Odluka o naknadi ocjenjivača za vrjednovanje pisanih uradaka učenika na ispitima probne državne mature iz Matematike
Odluka o naknadi ocjenjivača za vrjednovanje pisanih uradaka učenika na ispitima probne državne mature iz izbornih predmeta
Odluka o naknadi ocjenjivača za vrjednovanje pisanih uradaka učenika na ispitima probne državne mature iz materinskog jezika nacionalnih manjina – Mađarskoga jezika i Srpskoga jezika
Odluka o naknadi ocjenjivača za vrjednovanje pisanih uradaka učenika na ispitima probne državne mature iz materinskog jezika nacionalnih manjina – Talijanskoga jezika
Odluka o naknadi ocjenjivača za vrjendovanje pisanih uradaka učenika s taškoćama na ispitima probne državne mature iz Hrvatskoga jezika, Matematika, Engleskoga jezika, Talijanskoga jezika i Njemačkoga jezika
Odluka o osnivanju Skupine ocjenjivača koja će odrediti prag prolaznosti na probnoj državnoj maturi u škol. god. 2008./2009. i nakanda za Skupinu
Odluka o paušalnoj naknadi ispitnih koordinatora u sklopu provođenja probne državne mature u školskoj godini 2008./2009.
Odluka o o imenovanju županijskih ispitnih koordinatora u sklopu provođenja probne državne mature u školskoj godini 2008./2009.
Odluka o naknadi ispitnih koordinatora u sklopu provođenja probne državne mature u školskoj godini 2008./2009.
Odluka o naknadi članovima stručnih radnih skupina za izradbu ispita za probnu državnu maturu u školskoj godini 2008./2009.
Odluka o zaštiti osobnih podataka u provođenju probne državne mature školske godine 2008./2009.