Istraživanje ICCS ispituje znanja, stavove i ponašanje učenika na kraju primarnoga obrazovanja te stavove njihovih učitelja i ravnatelja. U istraživanju provedenome 2016. godine sudjelovalo je ukupno 24 zemalja s preko 94 000 učenika, 37 000 učitelja i 3800 osnovnih škola. U Hrvatskoj je oko 4000 učenika ispunjavalo ispit znanja, upitnik za učenike (međunarodna inačica) i europski upitnik za učenike (regionalna opcija za 14 zemalja sudionica iz Europe). Također, u istraživanju je sudjelovalo oko 3000 učitelja i 176 ravnatelja osnovnih škola.

Znanja i stavovi učenika  

U svim zemljama sudionicama istraživanja ICCS 2016 u prosjeku je 3 % učenika pokazalo znanje ispod razine D, 10 % učenika postiglo je razinu D, 21 % učenika postiglo je razinu C, razinu B postiglo je 32 % učenika te je razinu A postiglo 35 % učenika. U Republici Hrvatskoj najveći broj učenika (40 %) postigao je razinu B, a preko trećine učenika postiglo je razinu A (36 %). Učenici iz Hrvatske nalaze se iznad prosjeka zemalja sudionica istraživanja ICCS-a s rezultatom od 531 boda. Istraživanjem je potvrđena povezanost razine građanskih znanja učenika sa spolom i socioekonomskim statusom.

Po pitanju stavova, učenici iz Hrvatske pokazali su manjak povjerenja u javne institucije – vladu, parlament i političke stranke te medije u odnosu na ostale zemlje. Također, oni imaju iznadprosječan osjećaj pripadnosti europskome identitetu kao i iznimno pozitivan stav prema Europskoj uniji. Općenito, većina učenika u svim zemljama sudionicama smatra poštivanje zakona, osiguranje gospodarskoga blagostanja obitelji i poštivanje tuđega mišljenja vrlo važnim odlikama dobrih građana.

Učenici i učitelji u istraživanju ICCS 2016 iskazali su aktivno sudjelovanje u školskim aktivnostima. Učitelji u Hrvatskoj često potiču učenike da izraze svoje mišljenje, no to ne rezultira odgovarajućom uključenošću učenika u procese odlučivanja ili rasprave, na primjer, o političkim temama. Unatoč tome, osjećaj građanske samoučinkovitosti učenika u Hrvatskoj nešto je iznad prosjeka zemalja ICCS-a.

Stavovi učitelja i ravnatelja

Škole surađuju s lokalnom zajednicom u unapređenju aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja, osobito u održivosti okoliša. Unatoč relativno zadovoljavajućim podatcima o pripremljenosti hrvatskih učitelja za poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja, oni se nalaze ispod prosjeka ICCS-a u većini ispitivanih područja, osim u području odgovorne upotrebe interneta, razvoja kritičkoga i neovisnoga mišljenja kod učenika te mirnoga rješavanja sukoba.

Manji broj hrvatskih učitelja i ravnatelja potvrdio je postojanje nasilja u školama, osobito verbalnoga nasilja, ali također potvrdio je i postojanje neprihvatljivoga ponašanja uz korištenje novih društvenih medija.

                                                         Radna grupa GOO-ICCS
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Prezentacije:

Infografike:

Međunarodni izvještaj (na engleskom jeziku) dostupan je na poveznici.

Europski izvještaj (na engleskom jeziku) dostupan je na poveznici.