Danas je u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja održan sastanak vezan uz provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ 2018./2019. školske godine.

Sastanku su prisustvovali ravnatelji srednjih škola Republike Hrvatske s programom medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i predstojnici za nastavu u programu sestrinstva, viši stručni savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb (ASOO) i članovi stručne radne skupine za izradu ispita iz zdravstvene njege.

Osim predstavljanja sudionika, konteksta, cilja i svrhe Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje „medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege“ na dnevnome redu bio je razvoj teorijskog dijela ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ te dogovor za njegovu provedbu u 2018./2019. godini. Prikazani su i Izvještaji o rezultatima ispita, vrednovanje rezultata i njihovo korištenje te motivacija učenika za pristup ispitu te razvoj Ispita vještina iz obveznih strukovnih modula za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“.

Prezentacije: