Integrirani model - povezivanje samovrednovanja i vanjskoga vrednovanja

Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola su u ovome pristupu komplementarni oblici vrednovanja čija je osnovna i zajednička svrha unapređivanje i osiguravanje kvalitete rada škola.

Predloženi pristup integrira ova dva oblika vrednovanja škola u jednu cjelinu. Ovakav cjeloviti evaluacijski model omogućuje razvoj učinkovitoga praktičnog pristupa kojim se mogu ostvarivati sinergijski efekti sa snažnim utjecajem na podizanje odgovornosti škola za vlastitu kvalitetu i za pokretanje važnih razvojnih procesa koji vode tome cilju.

Funkcionalni odnos samovrednovanja i vanjskoga vrednovanja škola

Samovrednovanje škola je podloga za vanjsko vrednovanje. Vanjskim se vrednovanjem provjerava kvaliteta samovrednovanja i „dijagnosticira” stvarno stanje u školi, no osnovna mu je svrha davanje preporuka školama za otklanjanje mogućih nedostataka te nastojanje da se školama zadovolje njihove stvarne potrebe za razvoj kvalitete koje škole ne mogu same osigurati, a koje bi mogli osigurati osnivači škola ili neki drugi vanjski dionici sustava.