NCVVO Zeleni Logo

Poštovane kolegice i kolege,

Državna matura ulazi u četrnaestu godinu provedbe, a ovim putem upućujemo Javni poziv članovima stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. Ove smo godine uspješno proveli ispite državne mature u 381 školi i šest ispitnih centara za 28 451 pristupnika koji su pisali 139 160 ispita u ljetnome roku.

Važnu ulogu u uspješnosti provedbe ispita državne mature imaju članovi stručnih radnih skupna (SRS) koji izrađuju ispite i popratne ispitne materijale. Kompetencije onih koji su dosada sudjelovali u izradi ispita doprinijele su visokoj razini kvalitete zadataka u ispitima koji su svake godine sve kvalitetniji, što je i cilj. Dosadašnji članovi stručnih radnih skupina odradili su izvrstan posao te će njihovo iskustvo svakako biti dragocjeno u izradi zadataka za državnu maturu u školskoj godini 2023./2024.

Međutim, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u stručne radne skupine želi uključiti i nove praktičare iz srednjih škola i akademske zajednice koji mogu svojim kompetencijama doprinijeti izradi ispita državne mature. Stoga očekujemo da se u izradu ispita državne mature uključe, uz nastavnike koji već godinama sudjeluju u izradi, i drugi nastavnici iz srednjih škola, kao i stručnjaci iz akademske zajednice koji misle da mogu doprinijeti novoj kvaliteti ispita.

Stoga pozivamo sve nastavnike koji imaju ambiciju i motivaciju za sudjelovanje u izradi i razvoju ispita državne mature da se jave na ovaj javni poziv kako bismo nadalje unapređivali državnu maturu na dobrobit svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju, a prije svega na dobrobit naših učenika.

Vinko Filipović,

ravnatelj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Izjava o srodstvu doc 39,00 kB
Obrazac za prijavu doc 71,00 kB