Vodič kroz sadržaj i strukturu nacionalnih ispita u četvrtome i osmome razredu u školskoj godini 2023./2024.

NCVVO Sivi Logo

 – u novom Vodiču – dodani Vodiči za Češki i Talijanski jezik za 4. razred – u novom Prilogu Vodiču – dodani Vodiči za Češki i Talijanski jezik za 4.r.

Obavijest o provedbi nacionalnih ispita u 4. razredu osnovne škole u školskoj godini 2023./2024.

NCVVO Sivi Logo

Poštovane ravnateljice i ravnatelji, nakon dviju prethodnih godina uspješne provedbe nacionalnih ispita na uzorku učenika 81 škole u dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja donesena je odluka da će se u školskoj godini 2023./2024. nacionalni ispiti za učenike četvrtoga razreda provesti na cijeloj populaciji, odnosno da će u njima sudjelovati sve škole. Od početka uvođenja …

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024.

NCVVO Sivi Logo

Poštovane kolegice i kolege, nacionalni ispiti su standardizirani oblik vanjskog vrednovanja od kojih svi mi u odgojno-obrazovnom sustavu puno očekujemo. Ove smo godine, zahvaljujući ravnateljima, školskim koordinatorima, učiteljima i stručnim suradnicima, uspješno proveli nacionalne ispite za učenike četvrtoga razreda u 80 škola od 81 škole u uzorku (jedna škola iz uzorka nije imala učenike četvrtoga …