Način bodovanja i određivanje pragova ocjena na održanim nacionalnim ispitima

Način bodovanja i određivanje pragova ocjena na održanim nacionalnim ispitima