Od danas je na stranici www.postani-student.hr  kandidatima koji su školovanje završili prije 2010. godine te kandidatima koji školovanje završavaju u inozemstvu, omogućeno odabrati mjesto u kojemu će polagati ispite državne mature. Mjesto se odabire u “Moje postavke”.

Rok za odabir mjesta polaganja ispita: 15. ožujka 2011. (23.59 sati).

Kandidati koji su kao redovni učenici srednje obrazovanje završili školske godine 2009./2010. ne trebaju odabirati gradove, jer ispite polažu u školama u kojima su završili 4. razred srednjega obrazovanja. Isti su dužni provjeriti nalaze li se na popisu za polaganje ispita u toj školi, odnosno javiti se ispitnome koordinatoru.

Konačan raspored polaganja ispita kandidati će moći provjeriti na poveznici  „Moj raspored“  nekoliko dana uoči ispita.

Kandidati koji su obvezni platiti troškove polaganja ispita, a to ne učine najkasnije deset dana prije polaganja ispita, neće moći pristupiti ispitima.