Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje organizirao je promociju publikacije „Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja“ koja se održala u Novinarskome domu, Perkovčeva ulica 2, u Zagrebu dana 19. 12. 2017. (utorak) u 16:00 sati.

Publikacija „Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja“ sadrži rezultate petogodišnje implementacije procesa samovrednovanja s naglaskom na iskustvima ustanova i primjerima dobre prakse prikupljenih od ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja uključenih u projekt Samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (2011. – 2015.) Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Specifičnost razvoja i osjetljivost djece rane dobi iziskuju visoku razinu kvalitete ustanova za rani odgoj, što je polazište za razvoj i implementaciju procesa samovrednovanja kao mehanizma za praćenje i unapređenje kvalitete rada ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Od 2011. do 2015. godine proces samovrednovanja implementiran je u više od 140 ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Doprinos procesa samovrednovanja sustavu odgoja i obrazovanja očituje se u kontinuiranome i sustavnome radu na procjeni i unapređenju kvalitete svake pojedine ustanove u projektu. Implementacijom i provođenjem procesa samovrednovanja nastoji se osigurati kultura dijaloga, osobna i profesionalna odgovornost ključnih dionika te konačno, kultura samovrednovanja u sustavu ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, a s krajnjim ciljem unapređenja kvalitete života djeteta u ustanovi.

Publikacija sadrži ključna teorijska i metodološka polazišta, okvir samovrednovanja ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja te ključne nalaze implementacije procesa samovrednovanja u petogodišnjemu razdoblju. Uz rezultate, vrlo važno mjesto zauzimaju konkretni primjeri, iskustva ustanova u procesu samovrednovanja te smjernice za daljnji razvoj okvira samovrednovanja. Publikacija sadrži upitnike, obrasce i popratne materijale koji prate ključne faze procesa samovrednovanja, a namijenjeni su ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja kao podrška u implementaciji procesa samovrednovanja.

Publikacija je namijenjena svim ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, timovima za kvalitetu, stručnim djelatnicima, ali i ostalim djelatnicima ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, roditeljima, studentima i stručnjacima iz područja ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja koji promišljaju i djeluju u smjeru unapređenja kvalitete ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja.

Uz autorice publikacije dr. sc. Sandru Antulić i Sonju Pribela-Hodap, univ. spec. psych. publikaciju je predstavila recenzentica izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dekanica Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predstavnici dječjih vrtića: ravnatelji, odgojitelji, stručni suradnici, predstavnici osnivača i lokalne zajednice prezentirali su svoja iskustva implementacije procesa samovrednovanja. Promociji publikacije prisustvovali su i predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, predstavnici Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta društvenih istraživanja Ivo Pilar, Pučkoga otvorenog učilišta Korak po korak te drugi cijenjeni kolege i suradnici.

Galerija: