Danas je po prvi puta u Republici Hrvatskoj provedeno online e-Ispitivanje u sklopu Pilot-projekta e-Ispitivanja. Projekt je osmislio i proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Ispitu iz Informatike i Fizike za sedme razrede osnovne škole pristupilo ukupno 2068 učenika iz 162 osnovne škole iz cijele Hrvatske.

Učenici su ispitu pristupali putem računala, a ispitna pitanja iz Informatike i Fizike uključivali su nove i inovativne interaktivne zadatke koje omogućava elektronički način ispitivanja.