Predstavnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja učestvuju u radu skupa “Regional Assessment Conference – Mathematics Test Design in Primary
Education
“. Skup se održava pod pokroviteljstvom Svjetske banke u Crnoj Gori, na
kojem sudjeluju predstavnici svih centara za vanjsko vrednovanje iz zemalja regije.