Javni poziv kandidatima za članove stručnih radnih skupina

Ponovljeni javni poziv kandidatima za članove stručnih radnih skupina koje će izraditi ispitni materijal za državnu maturu škol. god. 2014./2015. – Obrazac za prijavu – Suglasnost ravnatelja ustanove – Izjava o krvnom srodstvu

Javni poziv za izbor vanjskih suradnika

Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi ispitni katalog državne mature u škol. god. 2014./2015. iz Hrvatskog jezika