Ključni datumi ispita državne mature u šk. god. 2015./2016. za jesenski rok

Ključni datumi ispita državne mature u šk. god. 2015./2016. za jesenski rok

Saznaj više

Raspored edukacija ocjenjivača i ocjenjivanja na državnoj maturi 2015./2016. – ljetni rok

Raspored edukacija ocjenjivača i ocjenjivanja na državnoj maturi 2015./2016. – ljetni rok

Saznaj više

Obavijest kandidatima koji su dužni poslati dokumente uz prijavu ispita državne mature

Postupak zaprimanja i verifikacije dokumenata je proces koji ima propisane procedure i traje nešto duže. Podatci se unose svakodnevno, prema redu pristizanja. Pojedinačno zaprimanje dokumentacije nismo u mogućnosti provjeravati. Kada Vaši dokumenti dođu na red, sve podatke unijet ćemo u sustav i bit će Vam vidljivo na Vašoj stranici na poveznici Moji podatci/Zaprimljeni dokumenti. Pri …

Saznaj više

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature u školskoj godini 2015./2016.

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature. Naknadne prijave, promjene ispita Rok: do 07. svibnja 2016. (uključujući taj dan) Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita? 1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu …

Saznaj više

Zahvala suradnicima

Zahvaljujemo svima koji su se odazvali na naš Javni poziv i prijavili za izradu ispita državne mature. I ovaj puta nas je obradovao vaš interes za suradnju s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Broj prijavljenih je i ove godine znatno iznad potrebnog broja suradnika. Povjerenstvo je strogo poštujući propisane kriterije predložilo kandidate i ravnateljica je temeljem prijedloga donijela Odluku o …

Saznaj više

Državna matura – rok prijave

Podsjećamo sve pristupnike koji žele prijaviti ispite državne mature za ljetni rok 2016. da ispite mogu prijaviti do 2. veljače 2016. u 12:00 sati. Studijske programe moguće je odabirati ili promijeniti do 18. srpnja 2016. Odjel za organizaciju i provođenje ispita

Saznaj više

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u školskoj godini 2015./2016.

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u školskoj godini 2015./2016. – Obrazac prijave – Suglasnost za sudjelovanje

Saznaj više

Kalendar ključnih datuma i priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2015./2016.

Kalendar ključnih datuma – Za kandidate koji školske godine 2015./2016. četverogodišnje srednje obrazovanje  završavaju u Republici Hrvatskoj u sustavu obrazovanja odraslih i kandidate koji četverogodišnje srednje obrazovanje završavaju u inozemstvu. – Za kandidate koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili od 2010. do 2015. godine u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj. PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE …

Saznaj više

Javni poziv za kandidate stručnih radnih skupina

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. (Biologija i Kemija) Obrazac za prijavu Izjava o krvnome srodstvu Suglasnost za sudjelovanje Prijave slati na adresu: NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11 …

Saznaj više

Česta pitanja – INFO Centar

Česta pitanja – Državna matura Videoupute za organizaciju i provedbu ispita državne mature [ZIP veličine 155 MB]

Saznaj više

Vodič kroz ispite državne mature

Vodič kroz ispite državne mature Vodič kroz ispite državne mature namijenjen je svim pristupnicima koji su prijavili ispite državne mature u 2015./2016. školskoj godini. Svrha je Vodiča kroz ispite državne mature upoznati pristupnike s kalendarom i načinom provedbe ispita državne mature, znanjima, vještinama i kompetencijama koje se ispituju ispitima, trajanjem ispita, tipovima zadataka koji su …

Saznaj više