Ponovljeni Javni poziv za edukaciju i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

NCVVO Zeleni Logo

Rok za slanje prijave je 7. travnja 2021. Prijave se podnose isključivo putem poveznice: https://online.selekcija.hr/home/job/604/?application=true