HRT objavio prilog o provedbi probnih ispita državne mature

NCVVO Plavi Logo

Ravnatelj Vinko Filipović najavio je kako će izgledati probni ispiti državne mature koji će se održati od 15. ožujka do 15. travnja 2022. godine, čime će se učenici upoznati sa sadržajem i konceptom mature. Više o tome možete pogledati ovdje.

Obavijest pristupnicima

NCVVO Plavi Logo

Na poveznici: https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2021-2022/ uz ispitne kataloge za polaganje ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. objavljeni su i ogledni ispiti za sve predmete koje pristupnici mogu polagati na državnoj maturi u školskoj godini 2021./2022. Svim pristupnicima želimo puno uspjeha u pripremi i polaganju ispita državne mature!

Intervju ravnatelja za Školske novine

NCVVO Plavi Logo

Ravnatelj Centra Vinko Filipović za Školske novine govori o provedbi i rezultatima ovogodišnje državne mature, uz poseban naglasak na vraćanje praga prolaznosti kod pisanja eseja kao uvjeta za polaganje ispita iz Hrvatskog jezika. U razgovoru najavljuje probne ispite državne mature prema novim predmetnim kurikulumima te ističe važnost provedbe nacionalnih ispita u osnovnim školama.

E-ocjenjivanje ispita državne mature

NCVVO Plavi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: NCVVO) ove je godine uveo e-ocjenjivanje ispita državne mature. Informacijsko-računalni odjel NCVVO-a u suradnji s kolegama s FER-a započeo je s razvojem svih procedura i custom made aplikacije za provedbu e-ocjenjivanja još krajem 2019. godine. Testna verzija aplikacije prvi je put primijenjena u školskoj godini 2019./2020. …

Obavijest pristupnicima

NCVVO Plavi Logo

Na poveznici: https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2021-2022/  objavljeni su ispitni katalozi za polaganje ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. i na poveznici:  https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2021-2022-za-ljetni-i-jesenski-rok/ Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. za ljetni i jesenski rok. Svim pristupnicima želimo puno uspjeha u pripremi i polaganju ispita državne mature!

Ispitni katalozi za državnu maturu 2021./2022.

NCVVO Plavi Logo

Ispitni katalozi za državnu maturu 2021./2022.:

Zahvala!

NCVVO Plavi Logo

Poštovane/poštovani, objavom konačnih rezultata jesenskog roka državne mature priveli smo kraju ovaj zahtjevan i složen posao. Državna matura je projekt visokog rizika u kojem je u ljetnom roku bilo 37.790 prijavljenih pristupnika, u jesenskom roku 5.252 pristupnika, sve to u 372 srednje škole i u šest, odnosno u tri ispitna centra, a pisanje ispita pratilo …