Samovrednovanje škola

U sklopu projekta Samovrednovanje osnovnih škola u Šibeniku, 30. studenoga 2012. održan je susret nakon edukacije “Uspješna škola” za članove školskih timova za kvalitetu. Susret je organizirao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem “Korak po korak“, a sudjelovalo je pet osnovnih škola. (Više)

Saznaj više

Ponovljeni poziv za sudjelovanje u projektu Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ponovljeni poziv za sudjelovanje u projektu Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Pozivamo sve ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojeg uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (klasa: 023-03/12-01/00023, ur.br. 533-21-12-0002) te Odluke (klasa: 080-01/12-01/262, ur.broj: 437/1-12-1) provodi Nacionalni …

Saznaj više

Javni poziv kandidatima za članove stručne radne skupine za predmet Sociologija

– Javni poziv kandidatima za članove stručne radne skupine za predmet Sociologija koji će izraditi ispitni materijal za državnu maturu škol. god. 2013./2014. – Obrazac za prijavu – Obrazac za suglasnost ravnatelja – Izjava o krvnom srodstvu

Saznaj više

Obavijest ispitnim koordinatorima

Obavijest ispitnim koordinatorima Stručni skupovi za ispitne koordinatore održat će se u vremenu od 15. do 26. listopada 2012. Molimo sve ispitne koordinatore da usklade sve obveze i sudjeluju skupovima koji će se održati prema sljedećem rasporedu: – Plan edukacije ispitnih koordinatora

Saznaj više

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2012./2013.) Poziv na sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji temeljem Odluke (klasa: 080-01/12-01/262, ur.broj: 437/1-12-1) provodiNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Cilj projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je sustavno praćenje i unapređenje kvalitete rada dječjih …

Saznaj više

Produljenje roka za prijavu na Javni poziv za izbor osoba

Produljenje roka za prijavu na Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju standarda za ispite u osmim razredima osnovnih škola u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusna Postavljanje standarda za ispite iz Hrvatskog i Engleskog jezika, Povijesti i Fizike (eng. standard setting) u sklopu projekta Razvoj završnih ispita provest …

Saznaj više

Obavijest pristupnicima o postupku prigovora na rezultate ispita državne mature

Objavom rezultata ispita jesenskoga roka, koji su ocijenjeni i obrađeni prije roka predviđenoga kalendarom aktivnosti u brošuri Prijava ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe, Centar je omogućio pristupnicima raniji uvid u rezultate i više vremena za odlučivanje o odabiru i prioritetima studijskih programa. Objavom rezultata započinje i rok za dostavljanje …

Saznaj više

Projekt samovrjednovanje srednjih škola u školskoj godini 2012./2013.

– Javni poziv – Otvorimo vrata samovrednovanju – Brošura “Samovrednovanje srednjih škola 2012./2013.” – Prijava za sudjelovanje u projektu “Samovrednovanje srednjih škola”

Saznaj više

Javni poziv kandidatima za članove stručnih radnih skupina

– Javni poziv kandidatima za članove stručnih radnih skupina koje će izraditi ispitni materijal za državnu maturu škol. god. 2013./2014. – Obrazac za prijavu – Obrazac za suglasnost ravnatelja – Izjava o krvnom srodstvu

Saznaj više

Broj pristupnika koji su ostvarili pravo pristupanja ispitima državne mature u jesenskome roku školske godine 2011./2012.

Broj pristupnika koji su ostvarili pravo pristupanja ispitima državne mature u jesenskome roku školske godine 2011./2012.

Saznaj više

Obavijest kandidatima za upis na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Danas, 15. lipnja 2012., objavljen je raspored pisanja ispita dodatnih provjera (Test opće informiranosti) za kandidate koji su se prijavili za upis na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mjesto pisanja i dvoranu u kojoj pišete ispit možete pogledati na stranicamawww.postani-student.hr, na poveznici Moj raspored.  

Saznaj više

Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju standarda za ispite u osmim razredima osnovnih škola

  – Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju standarda za ispite u osmim razredima osnovnih škola u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

Saznaj više