U Novinarskome domu u Zagrebu 25. listopada 2017. godine održana je promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja – izvještaj vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma. Autori publikacije su Vesna Anđelić, Matija Batur, Ines Elezović, Sanja Fulgosi, Maja Jukić, Vesko Nikolaus, Josip Šabić, Biljana Vranković, Dragica Vrgoč i Gordana Zvjerković. Doprinos publikaciji dali su i Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje Jadranka Žarković Pečenković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Promociji su prisustvovale i uvažene gošće iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije Antonija Gladović, ravnateljica i Tina Matovina, voditeljica Odjela za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Pozdravni govor održala je Monika Vričko, načelnica Sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Iz Agencije za odgoj i obrazovanje prisustvovala je Gea Cetinić, pomoćnica ravnateljice. Iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Vesna Anđelić, pomoćnica ravnatelja. Iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje Emita Blagdan, pomoćnica ravnateljice. Također, promociji su prisustvovali Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja Republike Hrvatske, Dubravka Prelec, ravnateljica Državne škole za javnu upravu, Stankica Vrban, viša stručna suradnica Odjela za razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Iris Ivičević iz Hrvatske obrtničke komore, Vesna Veliki, načelnica Sektora za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Mislav Marciuš, viši stručni savjetnik Službe za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge, Ivanka Springer, posebna savjetnica ministra u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Matej Petranović, voditelj Službe za usklađivanje obrazovanja i tržišta rada, Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama Republike Hrvatske, Nijaz Karić, glavni tajnik Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama Republike Hrvatske te Lucija Barjašić Špiler i Antonio Čoga iz Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja.

Publikacija je rezultat vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma koje je proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U koordinaciji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izrađeni su novi strukovni kurikulumi koji su se počeli eksperimentalno primjenjivati od školske godine 2013./2014. a koje je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja vrednovao tijekom školske godine 2015./2016. Novi strukovni kurikulumi izrađeni su u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i do tada razvijenom metodologijom koja je podrazumijevala izradu standarda zanimanja na osnovi potreba tržišta rada i standarda kvalifikacije koji proizlazi iz izrađenoga standarda zanimanja. Projekt je uključivao tri glavne istraživačke aktivnosti u koje su bili uključeni stručnjaci iz Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i više od 50 vanjskih suradnika. Sudjelovalo je 49 škola s više od 5000 učenika i 1618 nastavnika.

Zaključci sadržajne analize strukovnoga dijela kurikuluma većinom pokazuju opravdanost i potrebu trajne pripreme eksperimentalnih strukovnih kurikuluma. Nekoliko kurikuluma, npr. za kvalifikaciju Šumar, Kozmetičar ili Tehničar cestovnoga prometa potrebno je doraditi i unaprijediti. Za neka zanimanja, npr. Komercijalist utvrđeno je da nije nužno i opravdano početi trajno primjenjivati eksperimentalni strukovni kurikulum jer kvalifikacija nije relevantna za tržište rada. Premda uvjeti izvođenja nastave često nisu primjereni, moguće je zaključiti da je opravdano i potrebno početi trajno primjenjivati eksperimentalni općeobrazovni dio strukovnih kurikuluma, uključujući Hrvatski jezik, strane jezike, Matematiku, Fiziku, Kemiju, Biologiju, Povijest i Geografiju.

Anketno istraživanje stavova pokazuje da bi nešto manje od dvije trećine učenika ponovno upisalo kvalifikaciju za koju se obrazuju. Nastavnici su u najvećoj mjeri zadovoljni što im kurikulumi omogućuju kreativnost. Svi ravnatelji i gotovo svi nastavnici podržavaju i očekuju nastavak provedbe novih strukovnih kurikuluma uz veću potporu vlasti i nadležnih institucija. Nastavnici i roditelji slažu se da je potrebno stručno usavršavanje nastavnika. Rezultati istraživanja idu u korist novih strukovnih kurikuluma u odnosu na prethodne programe, a prethodni programi su bolje ocijenjeni u potkrijepljenosti literaturom za učenike i nastavnike. Najvećom vrijednošću novih strukovnih kurikuluma nastavnici smatraju mogućnost kreativnosti u izvođenju nastave te mogućnost odabira nastavnih metoda i oblika rada. Također, smatra se da je nedostatak pojedinih kurikuluma manjak praktične nastave.

Anketiranje učenika i nastavnika

U sklopu projekta Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma anketirani su svi učenici trećih razreda u školskoj godine 2015./2016.  koji pohađaju nastavu prema novim strukovnim kurikulumima.

Terenski posjeti školama

U svibnju 2016. su djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja posjetili odabrane škole u Republici Hrvatskoj uključene u eksperimentalnu provedbu novih strukovnih kurikuluma. Intervjuirane su manje skupine nastavnika i ravnatelji škola te je pregledana školska dokumentacija.

U sklopu sadržajne analize kurikularnih dokumenata imenovano je 11 stručnih radnih skupina s 44 člana – općeobrazovnih i strukovnih nastavnika.

Sadržajna analiza

Sadržajna analiza uključivala je tri radna sastanka stručnih radnih skupina koje su imale zadaću analizirati formu i sadržaj te vrednovati sve elemente kurikularnih dokumenata uključujući i odgojno-obrazovne ishode u strukovnome i općeobrazovnome dijelu u skladu sa Standardom kvalifikacije pojedinih kurikuluma. Analizirana su 24 nova strukovna kurikuluma unutar 11 sektora strukovnoga obrazovanja. Svi sastanci stručnih radnih skupina održali su se u konferencijskoj dvorani Centra Bundek.

Projekt u brojevima

  • ukupno 30 kurikularnih dokumenata
  • 24 nova strukovna kurikuluma
  • 23 u provedbi u 49 škola
  • pohađa ih 5036 učenika kroz tri generacije u 233 razredna odjela
  • anketiran je 1631 učenik
  • izvodi ih 910 općeobrazovnih i 708 strukovnih nastavnika
  • anketirano je 1320 nastavnika

sadržajno su analizirana 24 dokumenta

Prezentacije sa promocije:

Publikacija: