Državna matura 2013./2014. – DOKUMENTI

– Odluka o naknadi vanjskim suradnicima koja će izvršiti pripremu i provedbu edukacije za ocjenjivače ispita državne mature u jesenskom roku skol. god. 2013./2014. – Odluka o naknadi vanjskim suradnicima koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacije za ocjenjivale ispita državne mature u škol. god. 2013./2014. – Odluka o imenovanju ispitnih koordinatora i zamjenika ispitnog …

Javni poziv kandidatima za članove stručne radne skupine za predmet Sociologija

– Javni poziv kandidatima za članove stručne radne skupine za predmet Sociologija koji će izraditi ispitni materijal za državnu maturu škol. god. 2013./2014. – Obrazac za prijavu – Obrazac za suglasnost ravnatelja – Izjava o krvnom srodstvu

Javni poziv kandidatima za članove stručnih radnih skupina

– Javni poziv kandidatima za članove stručnih radnih skupina koje će izraditi ispitni materijal za državnu maturu škol. god. 2013./2014. – Obrazac za prijavu – Obrazac za suglasnost ravnatelja – Izjava o krvnom srodstvu