Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u škol. god. 2013./2014.

Prijave ispita državne mature 2013./2014. i prijave za upis na studijske programe

– Brošura za učenike u redovnome sustavu srednjega obrazovanja Republike Hrvatske – Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2013. godine u Republici Hrvatskoj – Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine – Brošura za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje …

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2013./2014.) Pozivaju se sve ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjakoji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Više

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Stručni skupovi za ispitne koordinatore održat će se od 4. do 22. studenoga 2013. godine sa sljedećim temama: 1. Upoznavanje s radom u novoj aplikaciji za ispitne  koordinatore u Središnjem registru državne mature (SRDM) 2. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2013./2014. u školama – Višnja Francetić i Mirjana Smoljić, Odjel za organizaciju …

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama o održavanju prvoga ciklusa stručnih skupova u vezi s pripremom i organizacijom državne mature 2013./2014. godine

Stručni skupovi za ispitne koordinatore održavat će se od 15. listopada do 7. studenoga 2013. godine. Tema: Procedura odgovarajuće podrške učenicima s teškoćama tijekom dostavljanja zahtjeva za prilagodbu te provedbe ispita državne mature u školskoj godini 2013./2014. Način rada: – Analiza provedbe ispita uz prilagodbu na državnoj maturi 2012./2013. – Sanja Horvatić – Procedura odgovarajuće …

Državna matura 2013./2014. jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2013./2014.:

Obavijest o webinarima

Dana 30. svibnja 2013. nastavlja se ovogodišnji ciklus webinara o državnoj maturi za maturante na portalu www.mojamatura.net.   – Raspored webinara

Suglasnost za kalendar polaganja ispita državne mature

– Suglasnost za kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2013./2014. – Kalendar polaganja ispita državne maturu u ljetnom roku 2013./2014.

Ispitni katalozi za državnu maturu 2013./2014.

Svi ispitni katalozi lektorirani su prema Hrvatskome pravopisu, Babić-Finka-Moguš, Školska knjiga, Zagreb, 1996., 4. izdanje jer je lektura završena prije 10. srpnja 2013. godine. OBVEZNI PREDMETI – Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika – Ispitni katalog iz Engleskoga jezika NOVO! – Ispitni katalog iz Njemačkoga jezika – Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika NOVO! – Ispitni katalog iz Francuskoga …

Državna matura 2013./2014. ljetni rok

– Hrvatski jezik (osnovna razina) – Hrvatski jezik (viša razina) – Matematika (osnovna razina) – Matematika (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Talijanski jezik (osnovna razina) – Talijanski jezik (viša razina) – Francuski jezik (viša razina) – Španjolski …

Ocjenjivanje ispita 2013./2014.

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne Obrazac prijave Suglasnost za sudjelovanje Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima

Državna matura 2013./2014.

Kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnom roku 2013./2014. Kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku 2013./2014. Suglasnost za izmjenu Kalendara polaganja ispita države mature u jesenskom roku 2013./2014. Ispitni katalozi za državnu maturu 2013./2014. Pravilnik o polaganju državne matura Vodič kroz ispite državne mature Odluka o naknadi troškova polaganja ispita državne mature u …