Probni ispiti u šk. god. 2022./2023.

Probni ispiti u šk. god. 2022./2023.: – Hrvatski jezik – Ključ za Hrvatski jezik – Matematika – viša razina – Matematika – osnovna razina – Ključ za Matematiku – Engleski jezik – viša razina – Engleski jezik – osnovna razina – Ključ za Engleski jezik – Njemački jezik – viša razina – Njemački jezik – …

Obavijest o izboru kandidata

Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 19. prosinca 2022. godine na radno mjesto viši stručni savjetnik – specijalist (koordinator za hrvatski jezik) u Odjelu za nacionalne ispite, Služba za istraživanje i razvoj, Sektor za istraživanje i vrednovanje izabrana je Ivana Dubovečak.

Obavijest o izboru kandidata

Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 15. studenoga 2022. godine na radno mjesto: viši stručni savjetnik – specijalist u Odjelu za pravne poslove, Služba pravnih i računovodstvenih poslova, Sektor općih, pravnih i računovodstvenih poslova nije izabran niti jedan kandidat viši …

Obavijest o izboru kandidata

Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 19. rujna 2022. godine na radno mjesto: voditelj Službe pravnih i računovodstvenih poslova nije izabran niti jedan kandidat viši stručni savjetnik – specijalist (grafički dizajner) u Odjelu za izdavaštvo nije izabran niti jedan kandidat …

Ispitni katalozi za državnu maturu 2022./2023.

NCVVO Plavi Logo

Ispitni katalozi za državnu maturu 2022./2023.

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima jesenskoga roka državne mature u šk. god. 2021./2022

NCVVO Plavi Logo

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Učenici gimnazija i strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (ljetni i jesenski rok). Učenici koji neopravdano izostanu s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje …

Nacionalni ispiti i samovrednovanje

NCVVO Sivi Logo

Uvođenjem predmetnih kurikuluma i smjernica za vrednovanje u hrvatski obrazovni sustav učitelji i nastavnici suočeni su s novim izazovima poučavanja i vrednovanja, a škole su u potrebi za valjanim, objektivnim i pouzdanim informacijama kako bi uspostavile unutarnje sustave praćenja i unapređenja kvalitete svojega rada. Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda omogućuje dobivanje valjanih, objektivnih i pouzdanih informacija …

Obavijest o izboru kandidata

Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 8. kolovoza 2022. godine na radno mjesto: voditelj Sektora za istraživanje i vrednovanje izabrana je Tihana Šimunić, prof. voditelj Službe za međunarodno vrednovanje obrazovanja izabrana je Ana Markočić Dekanić, prof. voditelj Odjela za izdavaštvo …

Državna matura 2021./2022. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2021./2022.:

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima ljetnoga roka državne mature u šk. god. 2021./2022.

NCVVO Plavi Logo

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola. Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci …

Državna matura 2021./2022. – ljetni rok

    Provedeni ispiti u ljetnom roku 2021./2022.: