Ispitni katalozi i ogledni ispiti za državnu maturu 2016./2017.:

Izborni predmeti

– Ispitni katalog iz Kemije
– Ispitni katalog iz Etike
               – Ogledni ispit iz Etike
– Ispitni katalog iz Filozofije
               – Ogledni ispit iz Filozofije
– Ispitni katalog iz Fizike
– Ispitni katalog iz Likovne umjetnosti
– Ispitni katalog iz Politike i gospodarstva
               – Ogledni ispit iz Politike i gospodarstva
– Ispitni katalog iz Psihologije
               – Ogledni ispit iz Psihologije
– Ispitni katalog iz Sociologije
               – Ogledni ispit iz Sociologije
– Ispitni katalog iz Vjeronauka
               – Ogledni ispit iz Vjeronauka
Ispitni katalog iz Glazbene umjetnosti   Napomena: Ispitni materijali iz Glazbene umjetnosti pisani su sukladno pravopisnoj normi hrvatskoga standardnog jezika (prema Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, www.ihjj.hr, 2013.)
              – Ogledni ispit iz Glazbene umjetnosti
– Ispitni katalog iz Povijesti
– Ispitni katalog iz Geografije
              – Ogledni ispit iz Geografije
– Ispitni katalog iz Logike
– Ispitni katalog iz Informatike
              – Ogledni ispit iz Informatike
– Ispitni katalog iz Biologije

Ispitni katalozi za jezike nacionalnih manjina