Izborni predmeti državne mature

Vjeronauk
Etika
Biologija
Geografija
Politika i gospodarstvo
Likovna umjetnost – dopunjen ključ za odgovore za IK1
Logika
Informatika
Povijest
Filozofija
Fizika
Psihologija
Glazbena umjetnost*
*Za dohvaćanje i preuzimanje materijala u Google Chrome-u pritisnite desni klik na link za preuzeti i odaberite opciju ”Save link as” (Spremi vezu kao) te nakon toga odabrati opciju ”Zadrži” ili pokušajte u nekom drugom pregledniku: Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge ili Opera.
Kemija
Sociologija

Ispiti prevedeni na talijanski jezik

Etika
Biologija
Geografija
Politika i gospodarstvo
Likovna umjetnost
Informatika
Povijest
Filozofija
Fizika
Psihologija
Kemija

Ispiti prevedeni na srpski jezik

Biologija
Politika i gospodarstvo
Likovna umjetnost
Informatika
Filozofija
Fizika
Psihologija
Kemija