Državna matura 2018./2019. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2018./2019.:

Državna matura 2017./2018. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2017./2018.:

Državna matura 2017./2018. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2017./2018.:

Državna matura 2016./2017. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2016./2017.:

Državna matura 2016./2017. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2016./2017.:

Državna matura 2015./2016. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2015./2016.:

Državna matura 2015./2016. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2015./2016.:

Državna matura 2014./2015. ljetni rok

Obvezni predmeti državne mature (ljetni rok) Mađarski materinski jezik Srpski materinski jezik Talijanski materinski jezik – viša razina Talijanski materinski jezik – osnovna razina Latinski jezik – viša razina Latinski jezik – osnovna razina Grčki jezik Engleski jezik – viša razina Engleski jezik – osnovna razina Španjolski jezik – viša razina Njemački jezik – viša …

Državna matura 2014./2015. jesenski rok

Obvezni predmeti državne mature (jesenski rok) Hrvatski jezik – viša razina Hrvatski jezik – osnovna razina Engleski jezik – viša razina Engleski jezik – osnovna razina Njemački jezik – viša razina Njemački jezik – osnovna razina Španjolski jezik – viša razina Talijanski jezik – viša razina Talijanski jezik – osnovna razina Matematika – viša razina …

Državna matura 2013./2014. jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2013./2014.:

Državna matura 2013./2014. ljetni rok

– Hrvatski jezik (osnovna razina) – Hrvatski jezik (viša razina) – Matematika (osnovna razina) – Matematika (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Talijanski jezik (osnovna razina) – Talijanski jezik (viša razina) – Francuski jezik (viša razina) – Španjolski …

Državna matura 2012./2013. – ljetni rok

Obvezni ispiti državne mature (ljetni rok) – Hrvatski jezik (viša razina) – Hrvatski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Talijanski jezik (viša razina) – Talijanski jezik (osnovna razina) – Francuski jezik (viša razina) – Francuski jezik (osnovna …