Obavijest pristupnicima ispitima državne mature

Tijekom provedbe ispita državne mature, nakon pisanja ispita, Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adrese pristižu različite vrste žalbi, prigovora, molbi učenika u vezi s ispitnim pitanjima, neprepisivanjem odgovora u list za odgovore, nepravilnim označavanjem točnih odgovora na listovima za odgovore te žalbe na nepravilnosti u provedbi ispita. Žalbe pristigle e-mailom ne mogu …

Kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013.

– Suglasnost za kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. – Odluka o izmjeni Kalendara polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013.

Obavijest o novome datumu pisanja drugoga dijela ispita iz Hrvatskoga jezika (test)

Obavještavamo sve pristupnike da se drugi dio ispita iz Hrvatskoga jezika (test), planiran za provedbu 28. svibnja u 9.00 sati, neće održati u navedeno vrijeme.    Do promjene  datuma održavanja ispita došlo je uslijed pogreške ispitnih koordinatora u V. gimnaziji Vladimira Nazora u Splitu, Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju i Gimnaziji Antuna Gustava …

Imenovanje osoba koje nadziru provedbu ispita državne mature

Odluka o imenovanju osoba koje nadziru provedbu ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. – Popis imenovanih osoba

Obavijest o početku ispitnoga roka državne mature 2012./2013.

Danas, 21. svibnja 2013. ispitima iz Likovne umjetnosti  u 9.00 sati i Informatike u 14.00 sati, počinje provedba ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2012./2013. Od ukupno 32 678 učenika četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, koji su do 1. veljače 2013. prijavili ispite državne mature, pravo pristupanja ispitu nakon završetka nastavne …

Obavijest pristupnicima o produljenju roka za uplate

Na temelju odluke ravnatelja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja svi pristupnici koji nisu uplatili troškove naknadne za polaganje ispita mogu to učiniti još u ponedjeljak, 29. travnja 2013.   Nakon ovoga dodatnoga roka naknadne uplate za ispite državne mature više neće biti moguće.

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Stručni skupovi za ispitne koordinatore škola u kojima će učenici polagati državnu maturu uz prilagodbu ispitne tehnologije održat će se od 2. do 13. svibnja 2013. godine. Tema skupova je način provedbe ispita uz prilagodbu ispitne tehnologije. Sanja Horvatić, voditeljica Odsjeka za prilagodbu ispitne tehnologije, održat će prezentaciju, a poseban naglasak bit će na pitanjima …

Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne mature

Odluka o imenovanju osobnih pomagača pristupnicima državne mature u škol. god. 2012./2013.

Obavijest pristupnicima o roku za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature

Dana 21. travnja 2013. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature. Zaduženja su pristupnicima vidljiva na njihovoj stranici, na poveznici Zaduženja i uplate kao i broj računa na koji se sredstva uplaćuju.   Pristupnicima koji u navedenome roku ne uplate navedene troškove ispiti će se smatrati odjavljenima i neće im moći …

Javni poziv za prijavu osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijavu osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2012./2013. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja održati će edukaciju i provjeru kompetencija stručnjaka prijavljenih na javni poziv za izbor suradnika – osobnih pomagača učenika na ispitima državne mature u školskoj godini 2012./2013. Edukacija …

Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi standarde i ispite za hrvatski jezik kao ini jezik

Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi standarde i ispite za hrvatski jezik kao ini jezik

Javni poziv za izbor vanjskih suradnika na ispitima državne matura u škol. god. 2012./2013.

Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će predložiti pragove prolaznosti i ocjena na ispitima državne matura u škol. god. 2012./2013.