Odluka o naknadi troškova polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013.

– Odluka o naknadi troškova polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013.

Počele prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2012./2013.

Počele prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2012./2013.  Danas su započele prijave ispita državne mature i studijskih programa. Prijave ispita državne mature trajat će, sukladno Pravilniku o polaganju državne mature, od 1. prosinca 2012. godine do 1. veljače 2013. godine. Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku bit će omogućeneod 1. …

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2012./2013.) Poziv na sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji temeljem Odluke (klasa: 080-01/12-01/262, ur.broj: 437/1-12-1) provodiNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Cilj projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je sustavno praćenje i unapređenje kvalitete rada dječjih …

Projekt samovrjednovanje srednjih škola u školskoj godini 2012./2013.

– Javni poziv – Otvorimo vrata samovrednovanju – Brošura “Samovrednovanje srednjih škola 2012./2013.” – Prijava za sudjelovanje u projektu “Samovrednovanje srednjih škola”

Kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013.

– Kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. – Suglasnost za odobrenje Kalendara pisanja ispita državne mature za škol. god. 2012./2013.

Prijava ispita državne mature 2012./2013. i prijave za upis na studijske programe

Objavljene su brošure Prijava ispita državne mature 2012./2013. i prijave za upis na studijske programe, prema vrstama kandidata, s detaljno objašnjenim aktivnostima u vezi s prijavama ispita, studijskih programa te propisanim rokovima. – Brošura za učenike u redovnom sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj – Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. …

Ispitni katalozi 2012./2013.

Ispitni katalozi predmeta koji imaju oznaku NOVO uključuju i ogledni ispit. Za sve ostale predmete ogledni ispiti su provedeni ispiti u ljetnome/jesenskome roku na državnoj maturi u 2011./2012. godini. NAPOMENA – u katalogu iz Glazbene umjetnosti je novi popis glazbenih primjera OBVEZNI PREDMETI: – Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika NOVO! – Ispitni katalog iz Engleskoga jezika – Ispitni katalog iz …

Državna matura 2012./2013. – ljetni rok

Obvezni ispiti državne mature (ljetni rok) – Hrvatski jezik (viša razina) – Hrvatski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Talijanski jezik (viša razina) – Talijanski jezik (osnovna razina) – Francuski jezik (viša razina) – Francuski jezik (osnovna …

Državna matura 2012./2013. – jesenski rok

Obvezni ispiti državne mature (jesenski rok) – Hrvatski jezik (osnovna razina) – Hrvatski jezik (viša razina) – Matematika (osnovna razina) – Matematika (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Talijanski jezik (osnovna razina) – Talijanski jezik (viša razina) – …

Ocjenjivanje ispita 2012./2013.

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature Obrazac prijave Suglasnost za sudjelovanje Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature Plan edukacije ocjenjivača i plan ocjenjivanja ispita državne mature

Državna matura 2012./2013.

NOVO! Kalendar s vremenikom provedbe ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. u jesenskom roku NOVO! Suglasnot za izmjenu Kalendara polaganja ispita državne mature u škol. god 2012./2013. jesenski rok Kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. Vremenik provedbe ispita državne mature 2012./2013. Ispitni katalozi za državnu maturu 2012./2013. Vodič kroz ispite državne …

Državna matura 2012./2013. – DOKUMENTI

Statistička i psihometrijska analiza ispita državne mature 2012./2013. Izvješće Odjela za organizaciju i provođenje ispita državne mature o poslovima pripreme i provedbe državne mature 2012./2013. obavljenima u vremenu od 1.9.2012.do 1.9.2013. Prezentacija: Ispiti državne mature 2012./2013. u jesenskom roku – objava rezultata Prezentacija: Ispiti državne mature 2012./2013. u ljetnom roku – objava rezultata – Odluka o …