Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024.

NCVVO Sivi Logo

Poštovane kolegice i kolege, nacionalni ispiti su standardizirani oblik vanjskog vrednovanja od kojih svi mi u odgojno-obrazovnom sustavu puno očekujemo. Ove smo godine, zahvaljujući ravnateljima, školskim koordinatorima, učiteljima i stručnim suradnicima, uspješno proveli nacionalne ispite za učenike četvrtoga razreda u 80 škola od 81 škole u uzorku (jedna škola iz uzorka nije imala učenike četvrtoga …