Ispitni katalozi za državnu maturu 2023./2024.

NCVVO Plavi Logo

Ispitni katalozi za državnu maturu 2023./2024.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2023./2024.

NCVVO Zeleni Logo

Poštovane kolegice i kolege, Državna matura ulazi u četrnaestu godinu provedbe, a ovim putem upućujemo Javni poziv članovima stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. Ove smo godine uspješno proveli ispite državne mature u 381 školi i šest ispitnih centara za 28 451 pristupnika koji su pisali 139 160 ispita …