Izborni ispiti državne mature prevedeni na talijanski jezik (jesenski rok)

Izborni ispiti državne mature prevedeni na srpski jezik (jesenski rok)

Obvezni ispiti državne mature prevedeni na mađarski jezik (jesenski rok)

Preliminarna prezentacija o razultatima državne mature