Izborni ispiti državne mature (jesenski rok)

Ispiti prevedeni na talijanski jezik (jesenski rok)

Ispiti prevedeni na srpski jezik (jesenski rok)

Ispiti prevedeni na mađarski jezik (jesenski rok)

OBVEZNI PREDMETI
Matematika (osnovna razina)