Webinar za maturante

Pozivamo vas da se pridružite završnom webinaru ovogodišnjeg ciklusa webinara za maturante s temom Državna matura 2010./2011, prijave i upisi na visoka učilišta u srijedu, 01.lipnja 2011. u 21:00. – Webinar

Javni poziv za izbor suradnika koji će predložiti pragove prolaznosti i ocjena

Javni poziv za izbor suradnika koji će predložiti pragove prolaznosti i ocjena na ispitima državne mature u škol. god. 2010./2011.

Javni poziv za izbor osoba koje će nadzirati provedbu ispita državne mature u škol. god. 2010./2011.

Obrazac suglasnosti ravnatelja za Javni poziv za izbor osoba koje će nadzirati provedbu ispita državne mature u škol. god. 2010./2011. Obrazac prijave za nadzor provedbe ispita državne mature

Prijave učenika za ispite Državne mature u ljetnom roku

Prijave učenika za ispite Državne mature u ljetnom roku, 2010./2011. po županijama

Obavijest

Objavljujemo Vodič kroz ispite državne mature za školsku godinu 2010./2011.

Javni poziv za izbor suradnika koji će predložiti pragove prolaznosti i ocjena u škol. god. 2010./2011.

Javni poziv za izbor suradnika koji će predložiti pragove prolaznosti i ocjena na ispitima državne mature u škol. god. 2010./2011.

Javni poziv za članove ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u škol. god. 2010./2011.

– Javni poziv za članove ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u škol. god. 2010./2011. – Obrazac prijave za člana ocjenjivačke skupine za ispite – Suglasnost ravnatelja/ice, dekan/ice – Plan ocjnjivanja ispita DM 2010./2011. – Ljetni rok

Početak prijava u ljetnome roku 2010./2011.

Od 1. prosinca 2010. godine u 18.00 sati bit će omogućene prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2010./2011. putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Ispiti državne mature moći će se prijavljivati do 31. siječnja 2011. godine, a studijski programi do 6. srpnja 2011. godine (ovdje je potrebno znati da neka visoka …

Videokonferencija za ravnatelje i ispitne koordinatore

Pozivamo sve ispitne koordinatore na videokonferenciju koja će se održati 26. studenoga 2010. godine od 12 do 15 sati. Tema videokonferencije je državna matura 2010./2011. i prijava na studijske programe na kojoj će sudjelovati državni tajnik iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa g. Želimir Janjić, prof.dr.sc. Vedran Mornar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu …

Predprijave državne mature za ljetni rok 2010./2011.

Predprijave državne mature za ljetni rok 2010./2011.

Objavljena je brošura “Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe”

Objavljena je brošura “Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe” koja će do kraja idućega tjedna svim učenicima biti dostavljena u škole, a u kojoj je opisan postupak prijava ispita državne mature i studijskih programa u školskoj godini 2010./2011. Brošuru “Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe” možete pronaćiovdje. …

Stručno usavršavanje suradnika Mreže podrške samovrjednovanju škola

14. i 15. listopada održano je stručno usavršavanje suradnika Mreže podrške samovrjednovanju škola pod nazivom “Osnaživanje suradnika Mreže u komunikacijskim kompetencijama“. (Više) — Projekt samovrjednovanje srednjih škola (šk. god. 2010./2011.) Pozivamo vas da se pridružite projektu „Samovrjednovanje srednjih škola“ koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i suradnicima mreže podrške …