Provedeni ispiti u jesenskom roku 2016./2017.:

Izborni predmeti državne mature

– Logika
Glazbena umjetnost
– Etika
– Geografija
– Sociologija
– Filozofija
– Likovna umjetnost
– Povijest
– Kemija
– Biologija
– Psihologija
– Fizika
– Politika i gospodarstvo
– Vjeronauk
– Informatika

Ispiti prevedeni na talijanski jezik

– Kemija
– Fizika

Ispiti prevedeni na srpski jezik

– Povijest
– Kemija
– Biologija
– Psihologija