Obavijest pristupnicima ispitima državne mature u ljetnome roku šk. god. 2012./2013.

Danas, 9. srpnja 2013. u 14.00 sati objavit ćemo rezultate ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku. Rok za prigovore na objavljene rezultate traje 48 sati, odnosno do 14.00 sati 11. srpnja 2013.   Pristupnici koji su ove godine završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovore dostavljaju školskome ispitnome povjerenstvu …

Odluka o priznavanju bodova

– Odluka o priznavanju bodova iz Hrvatskoga jezika – Odluka o priznavanju boda iz Engleskoga jezika – Odluka o priznavanju bodova iz Kemije

Završena provedba ispita državne mature u ljetnome roku škol. god. 2012./2013.

Danas smo završili s provedbom ispita državne mature u ljetnome roku škol. god. 2012./2013. Iza nas je kvalitetno obavljen posao pripreme, organizacije i provedbe ispita koji je unatoč poznatim poteškoćama uspješno priveden kraju zahvaljujući izuzetnoj suradnji svih dionika.   Zahvaljujem ispitnim koordinatorima, ravnateljima i nastavnicima i svim našim suradnicima koji su svojim trudom pomogli u …

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature

Tijekom provedbe ispita državne mature, nakon pisanja ispita, Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adrese pristižu različite vrste žalbi, prigovora, molbi učenika u vezi s ispitnim pitanjima, neprepisivanjem odgovora u list za odgovore, nepravilnim označavanjem točnih odgovora na listovima za odgovore te žalbe na nepravilnosti u provedbi ispita. Žalbe pristigle e-mailom ne mogu …

Projekt: Razvoj završnih ispita

Obavijest o ocjenjivanju kratkih sastavaka iz hrvatskog i engleskog jezika u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

Državna matura 2013./2014. – DOKUMENTI

– Odluka o naknadi vanjskim suradnicima koja će izvršiti pripremu i provedbu edukacije za ocjenjivače ispita državne mature u jesenskom roku skol. god. 2013./2014. – Odluka o naknadi vanjskim suradnicima koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacije za ocjenjivale ispita državne mature u škol. god. 2013./2014. – Odluka o imenovanju ispitnih koordinatora i zamjenika ispitnog …

Državna matura 2012./2013. – DOKUMENTI

Statistička i psihometrijska analiza ispita državne mature 2012./2013. Izvješće Odjela za organizaciju i provođenje ispita državne mature o poslovima pripreme i provedbe državne mature 2012./2013. obavljenima u vremenu od 1.9.2012.do 1.9.2013. Prezentacija: Ispiti državne mature 2012./2013. u jesenskom roku – objava rezultata Prezentacija: Ispiti državne mature 2012./2013. u ljetnom roku – objava rezultata – Odluka o …

Državna matura 2011./2012. – ljetni rok

Obvezni ispiti državne mature (ljetni rok) – Hrvatski jezik (viša razina) – Hrvatski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Talijanski jezik (viša razina) – Talijanski jezik (osnovna razina) – Francuski jezik (viša razina) – Francuski jezik (osnovna …

Državna matura 2011./2012. – DOKUMENTI

– Odluka o naknadi članovima povjerenstava za rješavanje prigovora učenika na ocjenu (bodovanja) ispita državne mature – Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature 2011./2012. – Odluka o imenovanju povjerenstava za rješavanje prigovora pristupnika na ocjene (bodovanje) ispita državne mature u škol. god. 2011./2012. – Odluka o dopuni odluke …

Državna matura 2010./2011. – jesenski rok

Obvezni ispiti državne mature (jesenski rok) – Hrvatski jezik (viša razina) – Hrvatski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Talijanski jezik (viša razina) – Talijanski jezik (osnovna razina) – Francuski jezik (viša razina) – Francuski jezik (osnovna …

Državna matura 2010./2011. – ljetni rok

Obvezni ispiti državne mature (ljetni rok) – Hrvatski jezik (viša razina) [esej] – Hrvatski jezik (viša razina) – Hrvatski jezik (osnovna razina) [esej] – Hrvatski jezik (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) [esej] – Engleski jezik (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) [esej] – Engleski jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) [esej] – Njemački jezik (viša …

Državna matura 2010./2011. – DOKUMENTI

– Prezentacija: Ispti državne mature mature 2010./2011. (Objava rezultata) – Psihometrijska svojstva čestica ispita državne mature 2010./2011. – Statistička i psihometrijska analiza ispita državne mature 2010./2011.