Izborni ispiti državne mature

Ispiti prevedeni na srpski jezik

Ispiti prevedeni na mađarski jezik

OBVEZNI ISPITI
Engleski jezik A
Engleski jezik B
Njemački jezik A

Matematika B

IZBORNI ISPITI
Biologija