Provedeni ispiti u ljetnom roku 2016./2017.:

Obvezni predmeti državne mature

– Francuski jezik – viša razina
– Španjolski jezik – viša razina
– Španjolski jezik – osnovna razina
– Njemački jezik – viša razina
– Njemački jezik – osnovna razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Talijanski jezik – viša razina
– Talijanski jezik – osnovna razina
– Matematika – viša razina
– Matematika – osnovna razina
– Hrvatski jezik – viša razina
– Hrvatski jezik – osnovna razina
– Latinski jezik – viša razina
– Latinski jezik – osnovna razina
– Grčki jezik

– Talijanski materinski jezik – viša razina
– Talijanski materinski jezik – osnovna razina
– Mađarski materinski jezik
– Srpski materinski jezik

Pragovi ocjena za obvezne predmete državne mature

– Francuski jezik – viša razina
– Francuski jezik – osnovna razina
– Španjolski jezik – viša razina
– Španjolski jezik – osnovna razina
– Njemački jezik – viša razina
– Njemački jezik – osnovna razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Talijanski jezik – viša razina
– Talijanski jezik – osnovna razina
– Matematika – viša razina
– Matematika – osnovna razina
– Hrvatski jezik – viša razina
– Hrvatski jezik – osnovna razina
– Latinski jezik – viša razina
– Latinski jezik – osnovna razina
– Grčki jezik

– Talijanski materinski jezik – viša razina
– Talijanski materinski jezik – osnova razina
– Mađarski materinski jezik
– Srpski materinski jezik

Ispiti prevedeni na talijanski jezik

– Francuski jezik – viša razina
– Španjolski jezik – viša razina
– Njemački jezik – viša razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Matematika – viša razina
– Matematika – osnovna razina

Ispiti prevedeni na srpski jezik

– Njemački jezik – osnovna razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Matematika – viša razina
– Matematika – osnovna razina

Ispiti prevedeni na mađarski jezik

Njemački jezik – osnovna razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Matematika – osnovna razina

Izborni predmeti državne mature