Provedeni ispiti u ljetnom roku 2015./2016.:

Obvezni predmeti državne mature

– Hrvatski jezik – viša razina
– Hrvatski jezik – osnovna razina
– Talijanski jezik – viša razina
– Talijanski jezik – osnovna razina
– Španjolski jezik – viša razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Matematika – osnovna razina
– Njemački jezik – viša razina
– Njemački jezik – osnovna razina
– Francuski jezik – viša razina

– Latinski jezik – viša razina
– Latinski jezik – osnovna razina
– Grčki jezik

– Talijanski materinski jezik – viša razina
– Talijanski materinski jezik – osnovna razina
– Mađarski materinski jezik
– Srpski materinski jezik

Pragovi ocjena za obvezne predmete državne mature

– Hrvatski jezik – viša razina
– Hrvatski jezik – osnovna razina
– Talijanski jezik – viša razina
– Talijanski jezik – osnovna razina
– Španjolski jezik – viša razina
– Španjolski jezik – osnovna razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Matematika – viša razina
– Matematika – osnovna razina
– Njemački jezik – viša razina
– Njemački jezik – osnovna razina
– Francuski jezik – viša razina
– Francuski jezik – osnovna razina

– Latinski jezik – viša razina
– Latinski jezik – osnovna razina
– Grčki jezik

– Talijanski jezik (materinski) – viša razina
– Talijanski jezik (materinski) – osnovna razina
– Mađarski jezik (materinski)
– Srpski jezik (materinski)

Ispiti prevedeni na talijanski jezik

– Španjolski jezik – viša razina
– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Matematika – viša razina
– Matematika – osnovna razina
– Njemački jezik – viša razina
– Francuski jezik – viša razina

Ispiti prevedeni na srpski jezik

– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Matematika – viša razina
– Matematika – osnovna razina
– Njemački jezik – viša razina
– Njemački jezik – osnovna razina

Ispiti prevedeni na mađarski jezik

– Engleski jezik – viša razina
– Engleski jezik – osnovna razina
– Matematika – osnovna razina
– Njemački jezik – viša razina
– Njemački jezik – osnovna razina

Izborni predmeti državne mature

– Biologija
– Vjeronauk
– Likovna umjetnost
– Geografija
– Psihologija
– Informatika
– Fizika
– Povijest
– Politika i gospodarstvo
– Logika
– Kemija
– Sociologija
– Etika
– Filozofija
– Glazbena umjetnost

Pragovi ocjena za izborne predmete državne mature

– Biologija
– Vjeronauk
– Likovna umjetnost
– Geografija
– Psihologija
– Informatika
– Fizika
– Povijest
– Politika i gospodarstvo
– Logika
– Kemija
– Sociologija
– Etika
– Filozofija
– Glazbena umjetnost

Ispiti prevedeni na talijanski jezik:

– Biologija
– Likovna umjetnost
– Psihologija
– Informatika
– Fizika
– Povijest
– Logika
– Kemija
– Sociologija
– Etika
– Filozofija

Ispiti prevedeni na srpski jezik:

– Biologija
– Geografija
– Psihologija
– Informatika
– Fizika
– Povijest
– Politika i gospodarstvo
– Kemija
– Filozofija