Provedeni ispiti u ljetnom roku 2018./2019.:

Obvezni predmeti državne mature

Njemački jezik – viša razina
Njemački jezik – osnovna razina
Talijanski jezik – viša razina
Talijanski jezik – osnovna razina
Hrvatski jezik – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Engleski jezik – viša razina
Engleski jezik – osnovna razina
Francuski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Matematika – osnovna razina
Španjolski jezik – viša razina

Grčki jezik
Latinski jezik – viša razina
Latinski jezik – osnovna razina

Mađarski materinski jezik
Srpski materinski jezik
Talijanski materinski jezik – viša razina
Talijanski materinski jezik – osnovna razina

Pragovi ocjena za obvezne predmete državne mature

Engleski jezik – osnovna razina
Engleski jezik – viša razina
Francuski jezik – osnovna razina
Francuski jezik – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Odluka o određivanju minimalnoga praga prolaznosti za ispit iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini
Hrvatski jezik – viša razina
Odluka o određivanju minimalnoga praga prolaznosti za ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj razini
Latinski jezik – osnovna razina
Latinski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Matematika – viša razina
Njemački jezik – osnovna razina
Njemački jezik – viša razina
Španjolski jezik – osnovna razina
Španjolski jezik – viša razina
Talijanski jezik – osnovna razina
Talijanski jezik – viša razina
Grčki jezik

Češki materinski jezik
Mađarski materinski jezik
Srpski materinski jezik
Talijanski materinski jezik – osnovna razina
Talijanski materinski jezik – viša razina

Ispiti prevedeni na srpski jezik

Njemački jezik – osnovna razina
Engleski jezik – viša razina
Engleski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Matematika – osnovna razina

Ispiti prevedeni na talijanski jezik

Njemački jezik – viša razina
Engleski jezik – viša razina
Engleski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Matematika – osnovna razina

Ispiti prevedeni na mađarski jezik

Njemački jezik – osnovna razina
Engleski jezik – viša razina
Engleski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina

Izborni predmeti državne mature

Kemija
Filozofija
Povijest
Politika i gospodarstvo
Fizika
Geografija
Sociologija
Likovna umjetnost
Biologija
Psihologija
Informatika
Vjeronauk
Logika
Etika
Glazbena umjetnost

Pragovi ocjena za izborne predmete državne mature

Biologija
Etika
Filozofija
Fizika
Geografija
Glazbena umjetnost
Informatika
Kemija
Likovna umjetnost
Logika
Politika i gospodarstvo
Povijest
Psihologija
Sociologija
Vjeronauk

Ispiti prevedeni na srpski jezik

Kemija
Politika i gospodarstvo
Povijest
Fizika
Geografija
Likovna umjetnost
Biologija
Psihologija
Informatika
Etika

Ispiti prevedeni na talijanski jezik

Kemija
Politika i gospodarstvo
Povijest
Fizika
Likovna umjetnost
Biologija
Psihologija
Informatika
Glazbena umjetnost

Ispiti prevedeni na mađarski jezik

Povijest