Državna matura 2010./2011. – zimski rok

Obvezni ispiti državne mature (zimski rok) – Hrvatski jezik (viša razina) – Hrvatski jezik (osnovna razina) – Matematika (viša razina) – Matematika (osnovna razina) – Engleski jezik (viša razina) – Engleski jezik (osnovna razina) – Njemački jezik (viša razina) – Njemački jezik (osnovna razina) – Talijanski materinski jezik (osnovna razina)

Saznaj više

Ispitni katalozi 2010./2011.

Ispitni katalozi u kojima je došlo do promjena u odnosu na prošlogodišnje (i imaju oznaku NOVO): – Engleski jezik (nova ljestvica za bodovanje sastavka) – Biologija (produljeno vrijeme trajanja ispita sa 120 na 135 minuta) – Psihologija (produljeno vrijeme trajanja ispita sa 80 na 100 minuta) – Likovna umjetnost (produljeno vrijeme trajanja ispita sa 90 …

Saznaj više

Odluka o ispravljanju pogreške u ocjenjivanju ispita iz Informatike

– Odluka o ispravljanju pogreške u ocjenjivanju ispita iz Informatike – Izmjena broja učenika koji su ostvarili pojedinu ocjenu na ispitu državne mature iz predmeta Informatika

Saznaj više

Prijava ispita državne mature i pristupanje provedenim ispitima

Prijava ispita državne mature i pristupanje provedenim ispitima

Saznaj više

Podatci o pristupanju učenika obveznim ispitima

Podatci o pristupanju učenika obveznim ispitima

Saznaj više

Svi provedeni ispiti državne mature nalaze se pod linkom “Državna matura 2009./2010.”

Svi provedeni ispiti državne mature nalaze se pod linkom “Državna matura 2009./2010.”

Saznaj više

Odluka o kriterijima za imenovanje i postupanje povjerenstva za rješavanje prigovora učenika na ocjene ispita državne mature

Odluka o kriterijima za imenovanje i postupanje povjerenstva za rješavanje prigovora učenika na ocjene ispita državne mature

Saznaj više

Odluke o pragovima prolaznosti na ispitima državne mature u školskoj godini 2009./2010 iduće predmete

Odluke o pragovima prolaznosti na ispitima državne mature u školskoj godini 2009./2010. za svaku ocjenu pojedinačno za ove predmete: – Informatika – Logika – Psihologija – Sociologija

Saznaj više

Obavijest

Ispitna djela koja će biti ponuđena kao predložak za pisanje eseja nisu tajna. (više)

Saznaj više

Izvješće o pristupanju ispitima državne mature iz predmeta Sociologija i Logika

Izvješće o pristupanju ispitima državne mature iz predmeta Sociologija i Logika (stanje 5.03.2010. u 9:00 sati) Pristupanje ispitima

Saznaj više

Konačno izvješće o pristupanju ispitima državne mature iz predmeta Psihologija i Informatika

Konačno izvješće o pristupanju ispitima državne mature iz predmeta Psihologija i Informatika Pristupanje ispitima

Saznaj više

UPUTE ZA PRIPREMU I PROVEDBU ISPITA DRŽAVNE MATURE

UPUTE ZA PRIPREMU I PROVEDBU ISPITA DRŽAVNE MATURE

Saznaj više