Izborni ispiti državne mature (jesenski rok)

Ispiti državne mature prevedeni na talijanski jezik (jesenski rok)

Ispiti državne mature prevedeni na srpski jezik (jesenski rok)

Ispiti državne mature prevedeni na mađarski jezik (jesenski rok)